Knihy

Značka: od vize k vyšším ziskům

Publikace Značka: od vize k vyšším ziskům prezentuje pracovníkům oddělení marketingu a řízení značky a studentům praktické postupy pro zdokonalování značky. Autor se snaží vysvětlit, jak se vize, hodnoty, kultura a kompetence prolínají s externími aspekty, a poskytuje cenné rady při rozvoji vnitřně soudržných značek. Zdůrazňuje, že je třeba věnovat více pozornosti vlastním pracovníkům organizace, kteří se stále větší intenzitou přispívají k budování značky.

Klíčovými tématy knihy jsou:

– vyváženější pohled na budování značky, který směřuje jak dovnitř, tak vně organizace s cílem uspokojovat potřeby všech zúčastněných skupin
– rady pro vývoj soudržné značky
– tvorba ucelené značky vyplývající z důsledného plánovacího procesu, který vychází z vize značky a snaží se jí docílit prostřednictvím vhodné organizační kultury a motivujících cílů

Kniha odráží aktuální teoretické poznatky a jsou v ní začleněny nejnovější zkušenosti z praxe. Na konci každé kapitoly je zařazena část s praktickými cvičeními, která zájemcům umožní aplikovat probíranou problematiku v praxi.

O autorovi
Leslie de Chernatony – je profesorem marketingu značky a ředitelem centra pro výzkum marketingu značky na Birmingham Business School na Birminghamské univerzitě ve Velké Británii (Edgnaston, Birmingham B15 2TT, England). Před zahájením své akademické kariéry působil sedm let jako pracovník marketingových oddělení různých prestižních organizací. Je hostujícím profesorem na Thammasat univerzitě v Bangkoku v Thajsku a na univerzitě v Luganu ve Švýcarsku a je držitelem hostující profesury na Business School v Madridu.

Kniha vyšla v nakladatelství Computer Press

formát 167 mm x 225 mm,
332 stran čb., 20 str. plnobarevných
ISBN: 978-80-251-2007-1, EAN: 9788025120071
dopor. cena 499 Kč

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *