ICT

Máte problémy s vrácenými zásilkami? FIFOS to vyřeší!

Česká mailingová společnost (ČMS) vyvinula nový systémový nástroj pro automatizované zpracování vrácených zásilek, který zásilky identifikuje, zboží roztřídí a vytvoří potřebné dokumenty (reporty, tabulky a další elektronické podklady) podle potřeb konkrétní zakázky. Toto technologické řešení je primárně určeno pro zásilky, obsahující zboží, u kterého je nutno sledovat dobu trvanlivosti. Tyto zásilky je nutné zpracovat a roztřídit velmi rychle, aby nedošlo k znehodnocení zboží a vyšším ztrátám, než je nutné.

Zákazník si nevyzvedl své zboží? Zásilka se vrátila zpět do skladu? Musíte ji bleskově rozbalit, roztřídit, poškozené zboží vyřadit a neporušené zpět naskladnit, protože pracujete s produkty, které vyžadují pečlivou evidenci trvanlivostí? Právě pro tento účel vyvinula ČMS komplexní aplikaci pod názvem FIFOS, která dokáže třídit výrobky ve vrácených zásilkách až na jednotlivá výrobní čísla a sleduje doby použitelnosti výrobků. Hlavním cílem je bezchybnost zpětného přiřazení expirační doby ke každému vrácenému výrobku a minimalizace nákladů spojených se zpracováním vrácené zásilky.

Jak je to možné? Každá zabalená zásilka od ČMS obsahuje čárový kód nebo jiný přesný identifikátor a po jeho načtení je spolehlivě znám nejen obsah zásilky, ale i veškeré údaje potřebné k jejímu roztřídění a zpětnému naskladnění. FIFOS si všechna zjištěná data archivuje v databázi a na závěr dokáže vytvořit požadované dokumenty. Odpadá složitá a nepřesná manuální kontrola, přepisování z jednoho systému do druhého, minimalizuje se chybovost ruční práce a maximálně zkracuje čas, kdy se výrobky znovu zaskladní. FIFOS aktuálně využívá společnost Kosmetika Fleur de Santé a mezi produkty v zásilkách, které tento nástroj s výhodou zpracovává, patří například kosmetika, doplňky stravy a vitaminy.

„Ačkoli jsme zpočátku nevnímali FIFOS jako zásadní vylepšení a přistupovali jsme k jeho využití poměrně zdrženlivě, brzy jsme si ověřili, že je skutečně velmi dobrým nástrojem, který proces zpracování vrácených zásilek významně urychluje a ve své podstatě i prodlužuje životnost výrobků. Přesvědčila nás hlavně ekonomická data, která jasně ukazují úsporu nákladu spojených s vrácenými zásilkami,“ říká David Mácha, Logistics Manager společnosti Kosmetika Fleur de Santé.

-red-

Čtěte také