banner_left
banner_right
Výzkum trhu

Největším výdobytkem po listopadu ´89 jsou zboží a služby

Dvacet let po pádu železné opony zjišťovala společnost pro výzkum trhu GfK Czech, jak Češi vnímají změny v různých oblastech života. Z výsledků studie vyplynulo, že lidé hodnotí vývoj po listopadu ´89 velmi kriticky. Přesto se našlo několik oblastí, které jsou hodnoceny kladně. Nejpozitivněji jsou vnímány změny v kvalitě a šíři sortimentu zboží a služeb, v oblasti svobody a v dostupnosti sportovního a kulturního vyžití.

Průzkum GfK Czech se zaměřil na osmnáct faktorů společenského života u dvou skupin osob, u pamětníků listopadu ´89 – dospělé populace a u pamětníků – dětí*. Hodnocení vývoje v obou věkových skupinách je téměř shodné. Nejpozitivněji vnímají změny v kvalitě a šíři sortimentu zboží a služeb, v oblasti svobody a v dostupnosti sportovního a kulturního vyžití. Pozitivně jsou ještě hodnoceny dostupnost a kvalita vzdělání, dostupnost a kvalita zdravotní péče a kvalita životního prostředí. V ostatních oblastech u obou věkových skupin převládá negativní hodnocení. Nejkritičtěji lidé pohlížejí na změny v dostupnosti pracovních příležitostí, stabilitě politické situace a sociálním a důchodovém zabezpečení.

„Výrazně negativně lidé hodnotí i kriminalitu a její objasněnost, mezilidské vztahy, sociální spravedlnost a kvalitu zákonů a vymahatelnost práva,“ doplňuje Sherin Dalíková, manažerka marketingu a komunikace GfK Czech, autorka projektu.

Graf 1. Hodnocení vývoje oblastí společenského života (výrazné zlepšení, výrazné zhoršení) mezi lidmi do 34 let.
Pořadí faktorů je stanoveno podle průměrného hodnocení.

Graf 2. Hodnocení vývoje oblastí společenského života (výrazné zlepšení, výrazné zhoršení) mezi lidmi od 35 do 79 let

Z dřívějších výzkumů vyplývá, že největší vliv na spokojenost lidí má jejich hmotná úroveň, příjem a majetek. Tento faktor je v obou věkových skupinách hodnocen mírně negativně, tj. lidé častěji uvádějí, že se jejich hmotná a příjmová úroveň zhoršila.

„Kromě hmotné úrovně se z dalších faktorů, které jsou objektivně důležité pro spokojenost lidí, dostaly mezi negativně hodnocené ještě sociální spravedlnost, mezilidské vztahy, sociální a důchodové zajištění, bydlení a pracovní příležitosti. Pouze v oblasti zdravotní péče a kvality a šíře sortimentu zboží a služeb shledávají respondenti pozitivní vývoj,“ komentuje výsledky Pavel Rusý, ředitel speciálních projektů GfK Czech.

Kritičtěji hodnotí změny lidé s nižším vzděláním, lidé nad 55 let, nezaměstnaní a důchodci.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *