Výzkum trhu

Obyvatelé ČR a problematika kouření

Z reprezentativního výzkumu, který agentura Focus Marketing & Social Research provedla na sklonku září 2009 na vzorku 1038 obyvatel ČR vyplývá, že 36% dospělé populace ČR alespoň občas kouří cigarety nebo jiné tabákové výrobky. Téměř čtvrtina z nich (23%) kouří každý den a zbylých 13% kouří příležitostně. Další pětina dotázaných (20%) uvádí, že dříve kouřili, ale přestali. Ostatní (44%) nikdy nekouřili.
Menší podíl kuřáků je mezi ženami (31% kouří denně nebo příležitostně, z mužů to je 40%), staršími lidmi ve věku 65 a více let (17%), lidmi s vysokoškolským vzděláním (28%), v domácnosti (21%) a s nejvyšším socioekonomickým statusem (25%).

Nejvíce kuřáku nalezneme mezi nezaměstnanými (54% z nich kouří), v rámci ekonomicky aktivních občanů jde pak o muže s nižším socioekonomickým statusem (47%).

V barech, hospodách a klubech jsou lidé ke kouření tolerantnější, než na jiných místech. Se zákazem kouření by zde souhlasilo 46% dotázaných. Nejpřísnější jsou lidé na kuřáky v kancelářích a jiných pracovních prostorech v budovách – zde by se zákazem kouření souhlasilo 88 % dotázaných.

Zakázat kouření na veřejných místech s větší koncentrací lidí, jako jsou zastávky hromadné dopravy, by chtělo 77% dotázaných, v restauracích by pro zákaz bylo 71% a na veřejných místech jako jsou parky nebo ulice 51% lidí. Nekuřáci souhlasí se zákazem kouření na všech vybraných místech pochopitelně výrazně častěji, než kuřáci. Od toho se odvíjí také skutečnost, že se zákazem kouření častěji souhlasí ženy, lidé ve věku 65 a více let, vysokoškolsky vzdělaní lidé, respondenti s nejvyšším socioekonomickým statusem, důchodci, lidé v domácnosti a studenti.

Písemné varování na tabákových produktech považuje naprostá většina dotázaných (89%) za neúčinné. Kuřáci považují písemné varování za neúčinné ještě častěji (93%).
Přidání barevného obrázku znázorňujícího zdravotní dopady kouření by podle části respondentů mohlo účinnosti pomoci – 37% dotázaných si myslí, že přidání barevného obrázku by bylo spíše nebo velmi účinné, 59% si stále myslí, že by to bylo neúčinné. Nekuřáci oproti kuřákům účinnost opět poněkud přeceňují – pouze 31% kuřáků si myslí, že přidání barevného obrázku by bylo účinné.

-red-

Čtěte také