Management

Jen každý třetí zaměstnanec v ČR projevuje vysokou oddanost zaměstnavateli

Podle zveřejněných výsledků celosvětového výzkumu – Global Employee Commitment Report 2002 – společnosti Taylor Nelson Sofres – 35 % procent zaměstnanců v České republice uvádí vysokou míru oddanosti instituci, ve které pracují, i k práci, kterou vykonávají. Ukazuje to na nižší úroveň, než je celosvětový průměr (43 %).

Více než třetina zaměstnanců (35 procent) z celého světa uvedla nízkou míru oddanosti svému zaměstnavateli i práci, kterou vykonávají, což naznačuje, že pro více než třetinu těchto zaměstnanců po celém světě se organizacím nedaří nalézt motivační nástroje vedoucí k jejich maximálnímu výkonu.

Výzkumu se zúčastnilo téměř 20 000 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru z 33 zemí. Použití „značkové“ metody EmployeeScoreTM ke stanovení úrovně zaměstnanecké oddanosti (v originále se používá pojem „commitment“, pro který lze jen obtížně najít český ekvivalent) nabízí přesnější měření budoucího chování zaměstnanců než tradiční šetření spokojenosti běžně používané většinou výzkumných společností.

Celosvětově je více než polovina zaměstnanců oddána své práci (57 procent, v ČR 47 %) a společnosti, ve které pracují (51 procent, v ČR 41 %), což ukazuje, že zaměstnanci jsou více oddáni své práci než zaměstnavateli. Každý sedmý (14 procent) zaměstnanec je kariérově orientovaný (v ČR 12 %). U těchto lidí převládá oddanost jejich práci nad oddaností společnosti, ve které pracují. Naproti tomu, každý dvanáctý zaměstnanec (9 procent) je orientován na firmu (v ČR 6 %) a převážně loajální ke své firmě, ale vykazuje nízkou úroveň oddanosti své současné práci.

Zaměstnanci v západních zemích jsou o něco silněji orientováni na kariéru, než pracovníci v Asii a Tichomoří. Ve Francii, Nizozemí, Německu a USA je nejvíce kariérově orientovaných zaměstnanců, zatímco Austrálie, Nový Zéland a Hongkong mají více zaměstnanců orientovaných na firmu.

Zaměstnanci v Japonsku, Koreji a Bulharsku se vyznačují nejnižší mírou celkové oddanosti. 59 procent zaměstnanců v Japonsku, 58 procent v Bulharsku a 55 procent v Koreji neprojevuje vysoké zaujetí ani pro svou práci ani pro společnost, ve které pracují. Mezi zaměstnanci v Izraeli (59 procent) a Norsku (57 procent) je naopak nejvíce zaměstnanců oddaných jak práci, tak i zaměstnavateli. Mezi zaměstnanci v České republice je těch, kteří jsou oddáni práci i zaměstnavateli (už výše zmíněných 35 %) méně než těch, kdož vůči práci ani své firmě oddanost nepociťují (47 %).

Zaměstnanci velkých nadnárodních společností vyjádřili nejvyšší míru oddanosti firmě i práci, zatímco pracovníci malých firem naopak nejnižší.

Podle očekávání s rostoucím věkem přibývá i více zaměstnanců oddaných jak práci tak i zaměstnavateli. Například celosvětově mezi generací padesátníků a starších byla tato oddanost zjištěna u 48 procent z nich.

V různých odvětvích můžeme najít zřetelné odlišnosti. Nejvyšší míra oddanosti jak organizaci, tak práci byla prokázána v oblasti vzdělávání (52 procent), finančních služeb (51 procent), ve veřejném sektoru (48 procent) a obchodu (48 procent). Naproti tomu jen o něco více než třetina (35 procent) zaměstnanců výrobně či stavebně zaměřených prokázala vysokou míru oddanosti. V České republice byla nejvyšší oddanost zjištěna u zdravotníků a sociálních pracovníků (52 %), zatímco nejnižší u pracovníků maloobchodu a velkoobchodu (21 %).

Dr. Jan Hofmeyr, zodpovědný ve světovém měřítku za rozvoj metody EmployeeScore, komentoval výsledky: „Aby se podařilo získat od zaměstnanců maximální výkon, je pro organizaci důležité, aby byla schopna identifikovat a porozumět motivačním faktorům, úrovni spokojenosti a zájmům pracovníků a tak mohla zajistit udržení oddanosti. Zaměstnavatelé doceňují rozvoj pracovníků a jejich spokojenost v práci, ale zřídkakdy zjišťují, jak se pracovníci ve firmě cítí a jak identifikují se svou rolí v ní.

Zdá se, že trend ukazuje spíše na růst počtu těch zaměstnanců, kteří budou oddáni práci, než těch, kdo pociťují oddanost společnosti, ve které pracují. Jako je pro jedince jednodušší změna jednoho zaměstnání za druhé, a dokonce jednoho kariérního růstu za druhý, stává se stále důležitější pro každou firmu chránit často významné investice do výběru a tréninku zaměstnanců.

Z výsledků Global Employee Commitment Report 2002 lze doporučit využití významné příležitosti pro organizace v mnoha zemích k udržení a rozvoji stávajících pracovníků pravidelným a efektivním monitorováním jejich pracovní síly. Měřením oddanosti, spíše než spokojenosti, mohou firmy posuzovat, zda hodnoty zaměstnanců a jejich cíle jsou spojeny s prací a hodnotami organizace a zda se potřeby obou stran setkávají. Každá společnost může následně zavést takové nové struktury či přístupy, které budou mít pozitivní odezvu.“

EmployeeScore je vytvořen na základě Conversion Modelu, přední světové metodiky výzkumu oddanosti, používané v marketingových šetřeních. Veškeré výsledky z Global Employee Commitment Reportu se stávají součástí normativní databáze výzkumné metody EmployeeScore.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *