Průmysl

EASTLOG 2010 – logistická událost roku!

13. středoevropský kongres logistiky a dopravy EASTLOG 2010 se uskuteční ve dnech 27. až 28. května 2010 v TOP Hotelu Praha. V letošním roce budou připraveny osvědčené programové bloky, ale i řada změn realizovaných s cílem zvýšit koncentraci akce a efektivitu účasti. Každý logistický odborník si tedy jistě najde informace, které mu pomohou v jeho každodenní praxi.

I letos mohou návštěvníci volit ze širokého programu konferencí a seminářů. Celkem bude připraveno 10 programových částí: centrální místo pro setkání s obchodními partnery – Business Arena, kde své místo budou mít i logistické ambasády se zástupci z okolních států, dopolední hlavní konferenční program, odpolední workshop zaměřený na oblast FMCG, odpolední workshop pro vedoucí skladů, celodenní blok firemních seminářů informujících o nových produktech a řešení, nabídka korporátních akcí se semináři připravenými našimi partnery, dva programové bloky v rámci Logistics HR Fóra: semináře pro studenty a diskuzní fórum pro HR manažery a liniové manažery na téma lidských zdrojů v logistice, večerní logistický business mixer a návštěva logistických center.

Protože je předpoklad, že tento rok bude stejně náročný, jako byl ten minulý, byly při přípravě kongresu brány v úvahu časové možnosti návštěvníků a partnerů. Celý hlavní program, konferenční části a centrální místo, tzv. Business Arena s prezentacemi cca 40 společností, bude koncentrován do jediného dne. Tato koncentrace přinese úspory času pro návštěvníky a úsporu času i nákladů pro partnery kongresu a návštěvníci i partneři budou moci čas na kongresu EASTLOG využít mnohem efektivněji. První den bude jako již tradičně zakončený XII. Logistickým Business Mixerem, kde se návštěvníci mohou setkat v neformální atmosféře se svými kolegy z oboru či obchodními partnery. Druhý den opět proběhnou návštěvy logistických center pro nejlepší ukázku logistiky v praxi. Podle očekávání organizátora, společnosti ATOZ EVENT, s. r. o., EASTLOG letos přivítá kolem 900 logistických profesionálů z různých sektorů průmyslu a obchodu zejména z české a slovenské republiky.

Hlavní konferenční program přinese ve své dopolední části informace o nových trendech v logistice, analýzu vývoje ekonomické situace v rámci CEE trhu či příklady moderních distribučních systémů. Odpolední konferenční program bude zaměřen na logistické manažery z oblasti retailu a FMCG, zejména pak z výrobních a obchodních firem. Logistika rychloobrátkového a spotřebního zboží má svá specifika a tento segment vykazuje ve srovnání s jinými vysokou stabilitu. A protože je toto odvětví náročné na logistické náklady i přesný servis, bude mít na EASTLOGu své místo v samostatném workshopu Efektivita v logistice maloobchodu a FMCG. Logističtí manažeři pak mohou s sebou přivést také vedoucí skladů, pro které bude na odpoledne připraven workshop na téma Efektivní řízení skladu.

V rámci Logistics HR Fóra budou opět připraveny semináře určené studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol z oboru logistiky a dopravy. Semináře přinesou studentům informace o aktuálním stavu na trhu práce, konkrétní příklady uplatnění v praxi a praktické rady, jak zahájit svou kariéru v logistice.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *