Průmysl

VÚK v Panenských Břežanech zvýšil v roce 2009 obrat o 20 %

VÚK v Panenských Břežanech, člen skupiny Český výzkum, a.s., dosáhl v roce 2009 dle předběžných výsledků obratu téměř 30 mil. Kč, což představuje 20% zlepšení tohoto centra výzkumu neželezných kovů ve srovnání s předchozím rokem. Celá skupina Český výzkum, a.s., která byla založena v roce 2005 s cílem spojit rozdrobené výzkumné základny v České republice, vykázala za loňský rok obrat 130 mil. Kč (40% zvýšení oproti roku 2008). Tržby přepočtené na zaměstnance skupiny činí zhruba 3 miliony korun, tedy až třikrát více, než je u nás v daném segmentu běžné. Skupina Český výzkum tak vykázala jedny z nejlepších výsledků na českém trhu, srovnatelné s výsledky obdobných center v EU. Navýšení počtu pracovníků skupiny, vstup zahraničního kapitálového investora, ale také zajímavé zakázky, jakou je například spolupráce při výrobě a vývoji technologických zařízení pro proslulý institut CERN v Ženevě, to jsou další úspěchy skupiny.

„V uplynulém roce prošlo VÚK Panenské Břežany zásadní restrukturalizací, významně jsme navýšili základní kapitál a posílili perspektivní obory, jako je oblast recyklací, moderních chemických technologií a oblasti technologií pro alternativní energetické zdroje,“ vysvětluje Ing. Veronika Komorousová, předsedkyně představenstva VÚK Panenské Břežany, a.s., a dodává: „Unikátní chemické technologie při těžbě drahých kovů vyvolaly zájem investorů, a to nejen z České republiky, ale i zahraničí. Proto vedení skupiny Český výzkum, přistoupilo mimo jiné také ke vstupu švýcarského investora do Českého výzkumu, čímž zajistilo další kapitálové posílení pro rozvoj výzkumu a vývoje ve vědeckotechnickém parku v Panenských Břežanech.“

Společnosti také prospěl personální audit, díky kterému došlo k posílení týmů v cílových oblastech. Počet zaměstnanců narostl o 23 %, s tím, že byl zaznamenán vyšší počet doktorandů. Všechny tyto kroky jednoznačně přispěly k tomuto historicky nejlepšímu hospodářskému výsledku, kterého centrum pro výzkum neželezných kovů VÚK Panenské Břežany dosáhlo i navzdory ekonomické krizi.

Společnost Český výzkum, a.s. byla založena v roce v roce 2005, aby spojila rozdrobené výzkumné základny v České republice a poskytovala služby pro členy skupiny i externímu průmyslovému sektoru a výzkumně-vývojovým organizacím v oblasti vývoje a transferu moderních metod a technologií, tzn. v oblasti přenosu zkušeností a technologií z vývojových pracovišť a průmyslových podniků v ČR i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější výzkumné a vývojové společnosti skupiny patří kromě již jmenovaného výzkumného ústavu neželezných kovů – VÚK Panenské Břežany, a.s., také například Inovační technologické centrum VÚK, a.s., Vítkovice výzkum a vývoj-technické aplikace a.s., v Ostravě, či výzkumný ústav velmi čistých materiálů VÚK Čisté kovy, s.r.o..

„Úspěch projektů skupiny je dán také všeobecně příznivějším prostředím pro výzkum a vědu v ČR, a to díky Reformě výzkumu, kterou vláda přijala v roce 2008,“ vysvětluje Ing. Richard Čemus, CEO společnosti Český výzkum, a.s., a dodává: „Nezbytným krokem k dobrým výsledkům jsou zajímavé vědecko-výzkumné zakázky, na kterých se podílíme, mezi ty nejvýznamnější mohu jmenovat například spolupráci při výrobě a vývoji technologických zařízení pro CERN v Ženevě, jehož zařízení, urychlovače a detektory částic, patří mezi největší a nejsložitější vědecká zařízení na světě, zakázku pro vývoj experimentálního reaktoru v projektu ITER, či výrobu dílů pro špičkové elektronové mikroskopy vyráběné v USA a řada dalších.“

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *