Management

Země střední a východní Evropy zaznamenaly v prvním pololetí 2002 výrazný nárůst přílivu investic

Střední a východní Evropa vykazuje za první pololetí roku 2002 54% nárůst počtu nových investic v porovnání se stejným obdobím roku 2001. Oproti tomu země EU zaznamenaly pokles počtu investic o 15 %. Počet investičních projektů v Evropě se meziročně zvýšil z 912 na 928.

Z průzkumu Ernst & Young (EMT – European Investment Monitor) vyplývá, že zatímco v první polovině roku 2002 poklesl počet nových investičních projektů směřujících do zemí EU, země jako Maďarsko, Česká Republika, Rusko a Rumunsko vykazují podstatný nárůst investic oproti stejnému období minulého roku. V zemích EU poklesl počet projektů o 15 %, zatímco počet projektů ve střední a východní Evropě vzrostl o 54 % v porovnání s prvním pololetím minulého roku.

Počet nových investičních projektů se v Evropě zvýšil z 912 zaznamenaných v prvním pololetí roku 2001 na 928 zaznamenaných během prvních šesti měsíců letošního roku, což činí nárůst o 2 %. Mezi země, které zaznamenaly podstatný nárůst investičních projektů patří Maďarsko (nárůst o 50 % ze 36 na 64 projektů), Rusko (nárůst o 84 % ze 25 na 46) a Rumunsko (nárůst o 142 % ze 14 na 34).

Mezi země, které naopak zaznamenaly pokles počtu nových investičních projektů patří podle průzkumu Ernst & Young Holandsko, Irsko a Anglie, a to o 25 %. Počet nových projektů v Anglii poklesl z 201 zaznamenaných v období od ledna do června 2001 na 150 zaznamenaných v prvním pololetí letošního roku. Podíl Anglie na evropském trhu investic poklesl meziročně z 22 % na 16 %, což bylo způsobeno především poklesem amerických investic do elektroniky, telekomunikací a obchodních služeb. Stabilní zůstaly Francie a Německo.

Z Ameriky do Evropy směřovalo v první polovině tohoto roku 299 nových investičních projektů, což představuje 22 % pokles oproti 385 projektům, které byly zaznamenány od ledna do června 2001. Americký podíl na trhu poklesl ze 42 % v prvních šesti měsících roku 2001 na 32 % ve stejném období roku 2002. I navzdory tomuto poklesu Amerika zůstává nejvýznamnějším investorem v Evropě.

Počet projektů přicházejících z Ameriky nadále klesá, čímž je ovlivněna Anglie, Irsko a Holandsko. Přímá konkurence zemí střední Evropy, která měla jen malý vliv v době, kdy společnost Ernst & Young s výzkumem začala, nyní zesílila. Střední Evropa přitahuje hlavně projekty z nichž je většina výsledkem racionalizačních programů v západní Evropě. Díky liberalizaci trhu a současně prováděným ekonomickým reformám začíná také východní Evropa výrazně přitahovat investory.

Podle výzkumu Ernst & Young směřovalo nejvíce investičních projektů (151) v první polovině roku 2002 do sektoru softwaru, což představuje 16 % celkového počtu investic. Automobilový sektor byl v prvních šesti měsících tohoto roku na druhém místě se 122 projekty, což představuje nárůst z 93 zaznamenaných v prvním pololetí 2001. Počet projektů v sektorech elektroniky, obchodních služeb a telekomunikací celkově poklesl. Farmaceutický sektor zůstal stabilní.

Nejvyšší místo v regionálních tabulkách obsadil Londýn s 50 novými projekty zaznamenanými v prvním pololetí 2002, což představuje jen mírný nárůst oproti loňskému roku. I přesto dvojnásobně překročil výsledky svého nejbližšího konkurenta – Paříže. Města jako Praha, Bukurešť a maďarský Heves zaznamenaly překvapivý nárůst počtu investic.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *