E-business

Významný nárůst uživatelů obchodujících na elektronickém tržišti veřejné správy

Společnost CenTrade zaznamenala velký zájem ze strany úřadů o nakupování pomocí elektronického tržiště. Do poloviny prosince se na tržišti CenTrade zaregistrovalo 366 úřadů, což představuje1016 uživatelů, a 599 dodavatelských firem. Celkový počet registrovaných uživatelů vzrostl na 1760. Celkový objem transakcí uskutečněných v období říjen – prosinec na elektronickém tržišti veřejné správy CenTrade představuje 60 mil. Kč.
Mezi nejčastěji nakupované komodity patří tiskárny, hardware, dále příslušenství tiskáren, kopírovacích strojů, faxů a příslušenství pro komunikační a počítačovou techniku.

Elektronické tržiště pro veřejnou správu bylo oficiálně spuštěno 1.září 2002 na základě vládního usnesení, z kterého vyplývá pro všechny podniky veřejné správy povinnost objednávat a nakupovat informační a komunikační technologie do 2 milionů Kč prostřednictvím elektronického tržiště. CenTrade toto tržiště provozuje na základě pověření své mateřské organizace Český Telecom, a.s., která splnila podmínky výběrového řízení Úřadu pro veřejné informační systémy.

Hlavní předností obchodování prostřednictvím elektronického tržiště je možnost oslovit prostřednictvím poptávky či výběrového řízení širokou komunitu dodavatelů. Za tři měsíce fungování tržiště bylo uskutečněno více než 250 výběrových řízení a poptávek elektronickou cestou a zadavatelé obdrželi na základě takto vypsaných soutěží průměrně 17 nabídek.

Cílem vybudování elektornického tržiště veřejné správy je vytvoření transparentního tržního prostředí a zefektivnění hospodaření veřejné správy. Elektronické tržiště umožňuje především rychlé vyhledávání nejvýhodnější nabídky zboží či služeb, nepřetržitou možnost kontroly celého procesu a navíc zajišťuje rovný přístup všem potenciálním dodavatelským firmám. Na začátku prosince byla na tržišti veřejné správy CenTrade podstatně rozšířena nabídka kategorií produktů a služeb.

Úřady nyní mohou nákupní proces lépe přizpůsobit pravidlům nákupu své organizace a získat přehled o uskutečněných nákupech – pomocí schvalování objednávek nebo tvorby přehledů s informacemi o transakcích na tržišti.

Dodavatelé, které tvoří především firmy nabízející výpočetní techniku, software, kancelářské potřeby či související služby, mají novou možnost vystavit na tržišti svůj katalog produktů či kdykoli aktualizovat informace o firmě a její nabídce.

Nejaktivnější úřady podle počtu objednávek:

  • Česká správa sociálního zabezpečení (31 objednávek)
  • OSSZ Ostrava město (18 objednávek)
  • Ministerstvo zdravotnictví (13 objednávek)

Úřady s největšími nákupy:

  • Generální ředitelství cel (2,5 mil. Kč)
  • Kancelář Senátu (1,9 mil. Kč)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí (1,2 mil. Kč)

Úřady, které nejčastěji vyhlašovaly poptávky a výběrová řízení:

  • Ministerstvo kultury
  • Vězeňská služba České Republiky
  • Ministerstvo obrany

Elektronické tržiště pro veřejnou správu CenTrade v období říjen – prosinec 2002 (kumulované údaje)

Grafy:
Objem obchodování na elektronickém tržišti
Vývoj registrace subjektů na elektronickém tržišti

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *