Průmysl

Společnost SAS je zařazena do kvadrantu leaderů pro řízení multikanálových kampaní

Společnost SAS oznámila, že byla na základě poslední zprávy společnosti Gartner Inc. “ Magic Quadrant for CRM Multichannel Campaign Management ” zařazena do kvadrantu leaderů který vyjadřuje grafické znázornění trhu v určitém časovém období. Vypovídá o tom, jak konkrétní dodavatelé podle analýzy společnosti Gartner splňují jí definovaná kritéria daného trhu.

Zařazením do Magic Quadrant se SAS dostává mezi dodavatele, kteří podle společnosti Gartner dosahují trvale lepších výsledků v celkové výkonnosti základního a pokročilého řízení kampaní a integrace s e-marketingem. Leadeři se vyznačují dobrou viditelností na trhu a vykazují vysokou míru pronikání do tržních struktur, silnou hybnost a strategickou vizi pro růst podnikání v oblasti řízení kampaní.

„Domníváme se, že pozice společnosti SAS v kvadrantu Leaderů v kategorii řízení multikanálových kampaní odráží náš trvalý závazek dodávat možnosti společnostem, které usilují o budování silných, trvalých a ziskových vztahů se svými zákazníky,“ uvedl Larry Mosiman, Product Marketing Manager společnosti SAS pro Customer Intelligence.

-red-

Čtěte také