CRM

Data jsou zatím v marketingu firem České republiky až na druhém místě

Nna Customer Intelligence Roadshow 2010 pořádané společností SAS byly představeny aktuální trendy z oblasti Customer Relationship Management (CRM) a v souvislosti s marketingovými aktivitami zazněla i zajímavá čísla z průzkumů výzkumných agentur a velkých firem, která svými komentáři průběžně doplňoval moderátor David Seibert. Výsledky marketingových průzkumů představil Ondřej Tomas, generální ředitel Gfk Czech, a mezi spíkry dále byli například Václav Hrubý, Campaign Management Team Leader z České spořitelny, a DI Dr. Doris Zuba-Stark, Management Customer portfolio, Planning & Research, Allianz Elementar Versicherung – AG.

„Marketingoví experti z nejrůznějších oblastí trhu rozhodují o dalších marketingových aktivitách firem, ve kterých působí, ve většině případů hlavně podle zkušeností, informací z médií, konferencí a zaběhnuté praxe. Data, jež by měla být klíčová pro jakákoliv rozhodování, jsou až na druhém místě. Přitom v zahraničí už se mnoho společností orientuje hlavně podle získaných dat, na kterých své kampaně cíleně staví. Společnosti na českém trhu by se měly inspirovat a brát data jako výchozí bod pro jakoukoliv činnost,“ prohlásil Ondřej Tomas z Gfk.

Podle Ondřeje Tomase je v marketingu důležitá také odvaha, protože mezi úspěšnější firmy patří hlavně ty, které komunikují více diverzifikovaně a mají širší mediamix, nebojí se experimentovat a zkoušejí nové komunikační strategie. Velmi důležité je ale za každou marketingovou aktivitou sledovat, co konkrétního přinesla a měřit její výsledky. Z výzkumu Gfk také vyplynulo, že překvapivých 75 % procent marketingových pracovníků považuje své známé za vhodný vzorek ke zkoumání marketingového chování.

Témata roadshow se ubírala od důležitosti dat přes jejich analýzy až ke skutečným prodejům, dále vyplynulo, jak významná je automatizace a optimalizace přímé komunikace, podceňovat by se neměl online ani sociální marketing a nezbytnou součástí dobré marketingové strategie by měl být Event Driven Marketing, který umožní zjistit, kdy zákazník opravdu konkrétní produkt potřebuje. V rámci CI Roadshow byly prezentovány i ukázky zahraničního direkt marketingu, které představila Doris Zuba-Stark z rakouské pojišťovny Allianz.

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!