banner_left
banner_right
Výzkum trhu

Spotřebitelský barometr – prosinec 2002

Hodnota Indexu spotřebitelské důvěry za prosinec roku 2002 dosáhla 49,6 %. Proti listopadu, kdy byl index 50,6, klesl index o 1 procentní bod.

Na snížené hodnotě indexu se nejvíce podílel pokles indexu velkých nákupů. Doba realizace velkých nákupů, která byla pravděpodobně spojena s obnovou majetku po záplavách, pomalu pomíjí.
Obchodníci v prosinci bojovali o zákazníky přechodnými slevami a nabídkou doplňkových služeb či jiných dodatečných výhod. Další komponentou, která ovlivnila současnou hodnotu Indexu spotřebitelské důvěry je mírný pokles příznivých hodnocení hospodářské situace v ČR, a to jak současné, tak očekávané.

Grafy:
Index spotřebitelské důvěry 12/2002
Index spotřebitelské důvěry 11/2002

Tato studie je zaměřena na monitorování spotřebního klimatu v České republice z pohledu populace. Uvedený typ výzkumu poskytuje přehled trendů v hodnoceních obyvatelstva týkajících se:

  • ekonomické situace
  • investičních úmyslů a nákupních očekávání
  • finančních poměrů domácností
  • spoření
  • strategických investicí jako jsou nákup auta, bytu nebo domu

Metodika výzkumu

Výzkum se provádí na reprezentativním vzorku 1000 respondentů z celé České republiky ve věku 15 – 79 let, metodou osobního dotazování prostřednictvím školených tazatelů. Pro tvorbu výběrového souboru dotázaných je využíván stratifikovaný náhodný výběr, který umožňuje získat objektivní obraz spotřebního chování populace ČR. Spotřebitelský barometr se provádí již od roku 1992. V počátečních letech byl realizován v pravidelných čtvrtletních intervalech, od roku 1998 se uskutečňuje 11x ročně. GfK-Praha zajišťuje výzkum ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Svazem obchodu ČR. Výsledky dále slouží pro potřeby Statistického úřadu Evropské unie (Eurostatu).


Index spotřebitelské důvěry

Na základě výsledků projektu „Spotřebitelský barometr“ byl podle metodiky Evropského společenství zkonstruován „Index spotřebitelské důvěry (CCI)“. Tento index souhrnným způsobem informuje o vývoji spotřebního chování v ČR, o míře důvěry v českou ekonomiku. CCI zahrnuje pět dílčích faktorů:

  • stav hospodářské situace ČR v porovnání před 12 měsíci
  • očekávaný vývoj hospodářské situace ČR v následujících 12 měsících
  • finanční situaci domácnosti v porovnání se stavem před 12 měsíci
  • očekávaný vývoj finanční situace domácnosti v následujících 12 měsících
  • posouzení současné doby z hlediska její výhodnosti pro pořizování velkých nákupů (např. automobil, zařízení do domácnosti, nábytek, pračka, televizor)
Tento projekt slouží jako marketingový nástroj pro plánování firemních strategií, k bližší analýze makroekonomické, mikroekonomické situace ČR. Výsledky jsou určeny zejména výrobním a obchodním společnostem, reklamním agenturám, decizní sféře a ekonomům.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *