Management

KPMG International vykazuje výnosy 10,72 miliardy USD

Mezinárodní síť poradenských společností KPMG International oznámila, že za fiskální rok končící 30. září 2002 činily její výnosy 10,72 miliardy USD, přičemž ve srovnání s předchozím rokem se jedná o 3,9% nárůst (vyjádřeno v amerických dolarech). Vyjádřeno v místních měnách, výnosy KPMG vzrostly celosvětově o 3,5 %.

„S našimi výsledky jsme spokojeni, zejména vezmeme-li v úvahu, jakými nebývalými změnami naše profese v minulém roce prošla,“ řekl Mike Rake, předseda KPMG International. „KPMG dosáhla velmi dobrých výsledků navzdory pokračujícímu poklesu ve světové ekonomice, převratným změnám v našem odvětví i složitým tržním podmínkám.”

KPMG v České republice dosáhla ve fiskálním roce končícím 30. září 2002 výnosů přesahujících 1 miliardu korun, což představuje nárůst oproti minulému roku 4,6 %. Tento příznivý výsledek byl dosažen díky nárůstu u všech druhů služeb, které KPMG v ČR poskytuje.

František Dostálek, řídící partner KPMG Česká republika, řekl: „Jsme potěšeni , že se nám díky kvalitě našich lidí podařilo udržet vysokou reputaci na místním trhu i přes značné turbulence, kterými naše profese v minulém období prošla. K velmi dobrým výsledkům minulého roku přispěl růst našich služeb zahraničním investorům v oblasti due diligence a investičních pobídek.

KPMG Česká republika nadále poskytuje širokou škálu služeb v oblasti auditu a účetního, daňového a finančního poradenství. V říjnu 2002 jsme v souladu s celosvětovou strategií KPMG ukončili poskytování služeb v oblasti systémové integrace, nadále však poskytujeme řadu poradenských služeb, které pomáhají našim klientům zlepšit jejich podnikatelské výsledky a lépe řídit podnikatelská rizika.“

Celkové výnosy společností KPMG International vzrostly za fiskální rok 2002 o 400 milionů USD. Výnosy za rok 2001 byly v důsledku oddělení zbývajících konzultantských částí revidovány z původních 11,7 miliard USD na 10,32 miliardy USD, řekl Rake.

KPMG International zaznamenala velmi dobré výsledky ve všech oborech své činnosti. Výnosy z auditorských služeb dosáhly částky 6,33 miliardy USD (nárůst o 3,4 % v USD a 3,2 % v místních měnách), daňových a právních služeb 3,04 miliardy USD (nárůst o 2,7 % v USD a 2,2 % v místních měnách) a služeb finančního poradenství 1,35 miliard USD (nárůst o 8,6 % v USD a 8,1 % v místních měnách).

Nejlepší výsledky byly zaznamenány v regionu zahrnujícím Evropu, Střední východ a Afriku s výnosy dosahujícími částky 5,46 miliard USD (nárůst 8,3 % v USD a 6,4 % v místních měnách). Tichomořské státy vykázaly výnosy ve výši 990 milionů USD (nárůst o 1,7 % v USD a 2,5 % v místních měnách). Výnosy v Severní a Jižní Americe vzrostly o 0,9 % v USD na částku 4,27 miliard USD, přičemž nárůst v místních měnách činí 0,4 %.

Rake poznamenal, že je současný stav v celém odvětví zcela bezprecedentní, ať již vezmeme v úvahu nově zavedený vládní dozor nad účetní profesí v USA, přetrvávající nedůvěru veřejnosti k vedení společností a k účetní profesi či pokračující regulatorní nejistotu.

“I v budoucnu hodláme poskytovat klientům širokou škálu služeb, která zahrnuje audit, daňové a právní služby a poradenské služby. Ačkoliv je nezbytné provést ještě mnoho analýz, domníváme se, že nedávné legislativní a regulatorní změny tuto naši strategii podporují. Jsme také přesvědčeni, že naši klienti budou nadále využívat našich hlubokých znalostí jejich obchodních strategií, firemní kultury, finančních plánů, oblasti kontrol a obchodních rizik,” řekl Rake.

Rake oznámil, že jedním z hlavních cílů KPMG v následujícím roce je stát v čele firem, které se snaží o znovuobnovení důvěry v účetní profesi.

„Našimi hlavními zásadami jsou a vždy byly integrita, objektivita a kvalita,“ řekl Rake. “Integritou rozumíme čestnost a pravdivost při naší odborné práci. Objektivita představuje nestrannost a myšlení prosté konfliktu zájmů. Kvalita je pak vysoká míra odbornosti v kombinaci s věrohodností a nezávislostí.”

“S cílem poskytovat kvalitní služby a zvyšovat důvěryhodnost naší profese bude KPMG International i nadále posilovat síť svých členských firem, a to nejen pomocí prověrek kvality jejich práce, ale také využíváním možnosti nezávislého mezinárodního řízení rizik. To by mělo zaručit, že členské firmy budou plnit požadavky na ně v souvislosti s členstvím kladené,” řekl Robert W. Alspaugh, výkonný ředitel KPMG International.

KPMG bude také i nadále klást důraz na prohlubování odborných znalostí zaměstnanců. „Náš úspěch jednoznačně závisí na tom, zda na sebe vezmeme odpovědnost za přípravu další generace vůdců. Máme k dispozici procesy i programy, které nám pomohou rozšířit tým našich odborníků.”, dodal Alspaugh.

Členské firmy KPMG usilují o to, aby se staly tvůrci profesních standardů, a tak podporovaly snahy regulačních a legislativních orgánů o zlepšení přehlednosti zveřejňovaných finančních údajů, obnovení důvěry v kapitálové trhy a v řízení a správu podniků, řekl Rake.

„Důvěryhodnost, dobré jméno a bezúhonnost jsou nyní těmi nejpřesvědčivějšími faktory na trhu,” dodal Rake. „KPMG zosobňuje tyto atributy a bude se i nadále snažit udržet důvěru veřejnosti, či ji popřípadě obnovit tam, kde je to zapotřebí.”

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *