Komunikace

Průzkum Aastra předpovídá růst v segmentu konvergence pevných a mobilních sítí

Společnost Aastra, globální poskytovatel řešení podnikových komunikací, zveřejnila výsledky svého evropského průzkumu realizovaného ve spolupráci s poradenskou společností Frost & Sullivan. Průzkum analyzoval příležitosti pro telekomunikační distribuční kanál na rychle se rozvíjejícím trhu řešení unified communications (UC).

Výsledky průzkumu potvrzují, že UC řešení reprezentují významnou obchodní příležitost pro distribuční společnosti. Přes 85 % respondentů z distribučního kanálu považuje úspory provozních nákladů a vyšší produktivitu, kterou konkurenceschopné UC technologie dokáží poskytnout, za důležité přínosy pro své zákazníky.

Distributoři telekomunikačních technologií začali vnímat příležitosti nabízené UC technologiemi v souladu s tím, jak většina jejich zákaznické báze buď UC testuje, implementuje nebo plánuje jejich nasazení během následujících tří let.

Kromě pokračující migrace směrem k VoIP telefonii vidí respondenti průzkumu jako další významnou obchodní příležitost tohoto roku konvergenci pevných a mobilních sítí. Důležité je zjištění, že více než 29 % respondentů zvolilo jako preferovaný způsob migrace na zákaznické UC systémy investice do stávajících systémů, zatímco pouze 10,7 % dává přednost kompletní výměně starého systému za nový. To ilustruje důležitost nabídky takových řešení, která umožňují postupný rozvoj a rozšiřování existujících IT a telefonních systémů a ochranu investic zákazníků.

V oblasti vertikálních odvětví jsou tradičně nejdále v adopci moderních technologií a procesů finanční organizace, kterým tyto technologie pomáhají k vyššímu obratu. Distribuční partneři proto věří, že finanční služby budou vůdčím segmentem při nasazování UC aplikací, o čemž je přesvědčeno více než 24 % respondentů. Dodavatelé IT a telekomunikačních technologií a služeb, poskytovatelé profesionálních služeb (včetně právních, realitních, poradenských, účetních a personálních služeb) a zdravotnický segment jsou distribučními partnery identifikovány jako potenciálně velmi slibná odvětví.

Dorota Oviedo, analytička skupiny Unified Communication & Collaboration ve společnosti Frost & Sullivan, k průzkumu řekla: „Samotní distribuční partneři vidí dopady transformace telekomunikačního odvětví spíše pozitivně a ukazují schopnost rychle adaptovat se na měnící se podmínky trhu. Jako klíčový předpoklad svého úspěchu vidí diverzifikaci portfolia produktů a služeb (pro 15,4 % respondentů je to nejdůležitější předpoklad, pro 38,5 % se jedná o třetí nejdůležitější). Distribuční partneři rovněž věří, že sloučení telekomunikací a IT jim umožní vstoupit na nové trhy a rozvíjet nové vztahy se zákazníky.“

Edin Hadzialic, manažer Center of Excellence pro konvergenci pevných a mobilních sítí ve společnosti Aastra, dodává: „Mobilní telefony se staly nenahraditelným nástrojem podnikové komunikace. Se stále větším podílem obchodních aktivit realizovaných v terénu či na dálku je naprosto klíčové, aby podniky byly schopné integrovat mobilitu do svých komunikačních prostředí s cílem zvýšit produktivitu, dostupnost a rychlost reakce. Výsledky tohoto průzkumu podtrhují zaměření společnosti Aastra na mobilitu jako důležitý katalyzátor rozvoje UC řešení. Aastra navíc nabízí dlouhodobou strategii ochrany zákaznických investic – stále více zákazníků si uvědomuje limity, v rámci kterých jsou schopni využívat svá stávající řešení, a chce migrovat na pokročilejší řešení.“

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!