Komunikace

Co všechno se skrývá pod CI?

CI je zkratka, která – jako ostatně většina pojmů v reklamě a marketingu – skrývá anglická slova. „Corporate identity“ se dá do češtiny přeložit jako „jednotná tvář firmy“. Pod tento pojem se však vejde celá řada věcí. Podívejme se na hlavní z nich. Corporate Identity je soubor mnoha prvků – počínaje názvem a logem – jednoznačně definujících konkrétní společnost, případně konkrétní řadu služeb či výrobků. Zde by se se mnou mohli čtenáři přít, proč „corporate“, když jde o produkt – výrobek nebo službu. Vycházejme však z toho, že všechny dále uvedené prvky CI se obdobně využívají i při propagaci jednotlivých produktů.

Každá společnost má svou CI přesně definovanou. Jak jsem již uvedl, začíná se u názvu, pokračuje se přes logo a firemní barevnost k výběru písma (font), stylu (layoutu) tiskopisů a webových prezentací, a končí se u polepů firemních vozidel, reklamních předmětů atd.

U velkých firem, pro které CI připravují velké agentury (a rovněž i u menších firem, které spolupracujících se skutečnými profesionály), jsou samozřejmé podrobné manuály, ve kterých jsou všechny „parametry“ a součásti CI vypsány, popsány a zakresleny.

Zde si dovolím malou poznámku z praxe. Velmi mě překvapil jistý řemeslník – osoba samostatně výdělečně činná, který si u mne objednal rozšíření a „upgrade“ své propagace. Ačkoliv neměl třeba celkem běžnou propagační náležitost, jako je web – právě o ten měl mimo jiné zájem – přesto přinesl dokonale zpracovaný grafický manuál ke svému logu. Budiž tento příklad důkazem, že i u soukromých podnikatelů a malých firem je jejich jednotná tvář již od začátku základem pro úspěšnou komerční komunikaci. CI totiž působí nejen na rozumové vnímání spotřebitele, ale také na jeho emoce. Z psychologického pohledu je jednotné CI v očích klienta vnímáno jako solidnost, tradice, jistota a kvalita – prostě ideální benefity.

Zmíněný logomanuál je jen jedním ze základních prvků CI. Kromě grafické jednoty sem patří také celý okruh Corporate Culture – jednotná firemní kultura, a Corporate Behaviour – jednotné firemní chování. Myslí se tím vztah společnosti k veřejnosti, životnímu prostředí atd., dále sjednocené vystupování zaměstnanců a jejich chování k zákazníkům (také jednotné firemní oblékání) atd.

Jako příklad můžeme použít jistou nadnárodní společnost zabývající se rychlým občerstvením, která dotáhla svou CI téměř k dokonalosti – od celosvětově jednotných sáčků na hranolky až po úklid WC…

Čtěte také