banner_left
banner_right
Management

Tisíc českých firem se utká v efektivitě

Zajímavý souboj čeká české výrobní podniky a firmy pracující v oblasti služeb. Letos na podzim mohou poprvé v české historii podstoupit test, který je prověří v jejich efektivnosti a porovná je jak mezi sebou, tak s nejúspěšnějšími podniky v Německu a Velké Británii.

Speciální srovnávací program se nazývá benchmarking a na celém světě se užívá jako efektivní a spolehlivý nástroj pro zlepšení konkurenceschopnosti firem. Do první fáze porovnání efektivity bude zapojeno na tisíc tuzemských společností. Benchmarkingové programy jsou úspěšně realizovány ve Velké Británii, Německu, Itálii a dalších zemích.

V České republice zajišťuje benchmarkingový výzkum společnost BNV Consulting, s.r.o., která používá metodu dotazníku zpracovaného specialisty z Cranfield School of Management. Benchmarkingový program pro Českou republiku vychází z německé verze srovnání úrovně hospodaření výrobních podniků, která byla poprvé realizována již v roce 1997. Následně v roce 1999 došlo k rozšíření o benchmarking podniků působících v sektoru služeb. Tým expertů pod vedením Prof. Dr. Rolfa Pfeiffera vyhodnocuje obdržené dotazníky a vystavuje pro každou zúčastněnou společnost závěrečnou zprávu, která podrobně zachycuje, jak dobře či méně dobře splňuje společnost konkurenční kritéria ve srovnání s ostatními zúčastněnými společnostmi.

Vyhlášení výsledků výzkumu proběhne v červnu příštího roku. Významnou součástí projektu bude ocenění nejlepších 3 podniků v každé oblasti. Vítěz srovnání se může po následující 3 roky prezentovat titulem „International Best Factory Award“ u výrobních podniků či „International Best Service Award“ v případě firem působících v sektoru služeb. K účasti na projektu je nutné, aby společnost měla sídlo na území České republiky. Musí být nezávislá s vlastním managementem, jasně definovanou náplní podnikatelské činnosti a přehlednou organizační strukturou. Administrativní poplatek, z něhož se hradí zpracování dat v Německu, nepřekročí částku 30 tis. Kč.

Benchmarkingové srovnání pomáhá všem zúčastněným podnikům hledat nejlepší možná řešení pro zefektivnění procesů řízení firmy. Projekt současně nabízí možnost srovnání s více než 3000 společnostmi z různých zemí a různých odvětví výrobního průmyslu a oblasti poskytování služeb.

Benchmarkingová zpráva obsahuje grafy 30 parametrů názorně ukazujících postavení každé jednotlivé společnosti ve srovnání s ostatními účastníky, kteří patří do stejného odvětví průmyslu či služeb. Dále účastník obdrží doporučení, které oblasti by měly být analyzovány podrobněji, a informace pro zdokonalování programů, procesů a akčních plánů společnosti. Zpráva je strukturována takovým způsobem, aby byla zajištěna důvěrnost a privátní údaje jednotlivých účastníků nebyly zveřejněny v žádné části benchmarkingového procesu. Anonymní vyhodnocení zpracovaných dotazníků zajišťuje Export-Akademie Baden-Württemberg.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *