E-business

LLP Group představuje novou verzi řešení Ariba Spend Management

LLP Group, dodavatel finančních a obchodních softwarových řešení, uvádí na český trh novou verzi řešení Ariba Spend Management, jehož součástí je také úplně nový produkt Ariba Category Management. Ariba Spend Management je komplexní systém pro správu nákupních procesů firem, který umožňuje celkové řízení výdajového cyklu společnosti, od plánování jednotlivých nákladů až po úhrady.

Nejnovější verze řešení Ariba Spend Management je charakteristická změnou celkového uspořádání, vylepšenou funkcionalitou a přidáním nového produktu Ariba Category Management. Rozšířené integrované řešení pro analýzu výdajů, nakupování a získávání zdrojů pomáhá firmám zefektivnit jejich procesy a výrazně zlepšit celkové výsledky řízení výdajů. Ariba Spend Management dále zahrnuje produkty Ariba Enterprise Sourcing, Ariba Buyer, Ariba Analysis, Ariba Contracts, Ariba Invoice, Ariba Workforce, Ariba Travel & Expense, Ariba Supplier Network. Produkty Ariba nabízí v České a Slovenské republice společnost LLP Group. Díky tomuto širokému záběru pokrývá Ariba Spend Management celý nákupní proces firem.

Ariba Category Management:
Ariba Category Management umožňuje sledovat jednotlivé kategorie nákupního cyklu, řídit nákupní procesy, týmovou spolupráci a správu informací. Obsahuje výkonné nástroje pro zajištění efektivity při řízení výdajů. Umožňuje nejen vzájemné propojení odpovědných pracovníků v podniku, ale také jejich napojení na strategické nákupní procesy a externí subjekty včetně dodavatelů. Dochází tak k dokonalejšímu sledování všech relevantních aktivit, kvalitnější správě procesů a zdrojů a přesnějšímu sdílení informací.

„Snaha společností snižovat náklady vyžaduje mimo jiné maximální efektivitu na straně nákupních oddělení, což znamená, že příslušní pracovníci musejí být schopni využít v podniku veškeré dostupné informace a znalosti ke zvýšení účinnosti a úspor,” říká Adam Bager, prezident a zakladatel, LLP Group. „Ariba Category Management je kombinací nejlepší technologie své třídy, rozsáhlé znalosti oblasti řízení podnikových výdajů firmy Ariba a vstřícnosti zákazníků. Zákazníci vyžadují řešení, které nejenže splňuje jejich potřeby, ale rovněž jim pomáhá ve snaze integrovat oblast řízení výdajů v rámci celého podniku pro dosažení trvalého zlepšení celkových hospodářských výsledků.”

Ariba Category Management splňuje potřeby všech oddělení a subjektů vstupujících do procesu nakupování a výběrových řízení jako oddělení financí, nákupu a výroby, ale i dodavatelů a třetích stran. Umožňuje sdílení informací a znalostí v rámci celého podniku z jediného centrálního místa.

Ariba Category Management umožňuje zákazníkům:

  • mapování příslušných nákupních procesů pro zajištění standardních a konzistentních postupů; např. při výběrových řízeních;
  • sledování veškerých nákupních aktivit podle kategorie, zaměstnance či jiného atributu pro zajištění efektivní činnosti;
  • rychlé vytvoření nových projektů prostřednictvím využití předem konfigurovaných předloh nebo úpravou starších projektů;
  • vytváření a editování dokumentů s možností řízení verzí a řádného připomínkovacího procesu a projednávání záležitostí souvisejících s jednotlivými projekty v bezpečném a jednoúčelovém prostředí;
  • shromažďování, uchovávání a vyhledávání veškerých kategorizovaných informací jako např. data třetích stran, webové odkazy, průzkumy a odvětvové studie aj.;
  • přiřazování týmů k jednotlivým projektům včetně řízení přístupových práv, uživatelských profilů a rolí pro zajištění účinného řízení činností;

Ariba, Inc. je přední poskytovatel řešení pro řízení výdajů společnosti (Enterprise Spend Management – ESM). Ariba Spend Management Suite umožňuje efektivně sledovat a kontrolovat interní i externí nákupní procesy od analýzy, přes plánování zdrojů, až po integraci s odběrateli, dodavateli a poskytovateli obchodních služeb.

Zdroj: LLP Group

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *