Výzkum trhu

Vývoj spotřebitelských insolvencí v České republice v roce 2010

V roce 2010 činil nárůst počtu insolvenčních návrhů u fyzických osob – spotřebitelů 149,2% proti roku 2009. Potvrdil se tak odhad společnosti Creditreform, že celkový počet insolvenčních návrhů fyzických osob v roce 2010 překročí 10 000.

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů byl v prosinci 2010 přes mírný pokles proti listopadovým hodnotám opět rekordní. Do konce roku 2010 bylo podáno celkem 10 559 insolvenčních návrhů.

Teprve v roce 2010 se naplno projevily důsledky ekonomické krize a neuváženého zadlužování fyzických osob, kdy potom fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům a ocitají se v dluhové pasti. Dalším faktorem, který zvyšuje počet insolvenčních návrhů fyzických osob je i lepší povědomí lidí o možnostech, které jim v případě platební neschopnosti skýtá insolvenční zákon. Využití osobního bankrotu jako obranu před exekucí potvrzují i údaje Exekutorské komory ČR. Exekutorská komora ČR očekávala přibližně 600 tis. exekucí, což je o 118 tis. méně než v roce 2009. Naproti tomu celkový počet insolvenčních návrhů spojených s žádostí o oddlužení přesáhl v roce 2010 o 154,9% úroveň roku 2009.

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

V prosinci požádalo o oddlužení celkem 1 019 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno jen v 660 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v prosinci jen 6 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Celkem bylo v roce 2010 povoleno 5 829 oddlužení. Proti roku 2009 je to nárůst o 171,8%.

V lednu 2011 začíná platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé získají přehlednější informace o nákladech na nabízený produkt a možnost do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. Současně má spotřebitel možnost úvěr kdykoli splatit. Výši sankce za předčasné splacení zákon reguluje – a to podle délky doby mezi termínem předčasného splacení a koncem sjednaného úvěru (sankce je v intervalu 0,5% – 1 % z předčasně splacené části úvěru). Věřitel je povinen před uzavřením smlouvy s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Po uzavření smlouvy je věřitel povinen vždy předem informovat spotřebitele o změně výpůjční úrokové sazby. Bohužel v zákoně není dořešen problém rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách. Snaha státu ochránit občany před rostoucím zadlužováním je zřejmá. Žádný zákon však neovlivní nákupní zvyky některých skupin spotřebitelů a ani nezvýší ochotu studovat složité texty úvěrových smluv. Nová právní úprava určitě významně neovlivní počet fyzických osob v insolvenci, ale některým zadluženým spotřebitelům pomůže.

Vzhledem k vysokému zadlužení domácností předpokládá Creditreform v roce 2011 další růst insolvenčních návrhů u spotřebitelů. Dalším faktorem, který může mít vliv na růst osobních bankrotů jsou avizované vládní škrty, které se projeví snižováním počtu státních zaměstnanců a jejich platů, zrušením nebo snížením některých sociálních dávek, ale zřejmě i snižováním počtu zaměstnanců v některých dalších odvětvích. Počet osobních bankrotů tak může až o 50% překročit úroveň roku 2010. Naproti tomu dynamika nárůstu schválených oddlužení bude nižší.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *