Management

Nezaujaté stanovisko při interním auditu? Nelze, míní expert

„Ideální interní auditor by měl při své práci umět zaujmout nezaujaté stanovisko,“ říká člen rady Českého institutu interních auditorů (ČIIA) Tomáš Pivoňka, a jedním dechem dodává: „To ale ve skutečnosti nelze, protože jsme lidé a žijeme, myslíme a komunikujeme v nějakém kontextu.“ O interním auditu přednášel na workshopu České asociace pro finanční řízení (CAFIN).

Tomáš Pivoňka je jedním z předních expertů na problematiku interních auditů; hned v úvodu přednášky objasnil samotný pojem interní audit: „Je to nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, která se zaměřuje na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci.“ Zároveň vysvětlil jeho základní cíle – spolehlivost a integrita provozních a finančních informací, dodržování zákonů a nařízení, ochrana majetku, hospodárné a účinné operace.

Role interního auditu

Ve svém výkladu se hodně zabýval i vlastnostmi, kterými má dobrý interní auditor oplývat. „Na profesi auditora jsou kladeny specifické požadavky. Patří k nim hlavně objektivita, z čehož vyplývá, že auditor by se měl vyvarovat možnému střetu zájmů. Neměl by provádět provozní odpovědnost a naopak by měl umět zaujmout nezaujaté stanovisko. Audity se ale mění, ze strany managementu stoupají nároky. Často se pak stává, že když nastane ve společnosti nějaký problém, na jehož řešení manažeři nemají sami čas, pověří zjištěním příčin právě interní auditory,“ líčí T. Pivoňka reálný stav práce auditorů. „Rozdíl mezi auditorem a manažerem je ten, že na auditu může pracovník strávit měsíc, dva, ale klidně i půl roku. Na rozdíl od manažera má neomezený čas.“

A jaká je zmiňovaná přidaná hodnota interního auditu? „Přínos spočívá v tom, že se díky auditu prověřují hlavní rizika společnosti. Tím, že se zefektivní procesy, se zvyšují výnosy firmy a také se snižují náklady kvůli tomu, že audit je schopný identifikovat úspory v transakcích,“ říká T. Pivoňka.

Na konci workshopu se podělil s účastníky o zajímavé výsledky výzkumu, který se zabýval právě interním auditem a v jehož rámci odpovědělo 500 finančních a výkonných ředitelů. Z výzkumu vyplynulo, že celých 94% společností věří, že interní audit u nich hraje důležitou roli při řízení rizik. Naproti tomu jen 32% firem je přesvědčeno, že jejich interní audit je ve skutečnosti kvalitně obsazený.

Workshop s názvem „Interní audit jako partner pro ostatní oddělení ve firmě“ se uskutečnil 24. února pořádal jej CAFIN ve spolupráci s ČIIA a Ernst&Young, ve které působí Tomáš Pivoňka jako manažer pro oblast interního auditu.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *