Management

Navzdory rizikům předpokládají vedoucí pracovníci v roce 2003 růst

Přes závažné události dominující roku 2002 – válka s terorismem, vleklý ekonomický pokles a bezprecedentní krize správy a řízení společností – jsou téměř tři čtvrtiny generálních ředitelů na celém světě do určité míry či velmi přesvědčeny, že jejich společnost vykáže v tomto roce růst.

To je jeden z výsledků šestého ročníku celosvětového průzkumu názorů vedoucích pracovníků, Global CEO Survey, prováděného společností PricewaterhouseCoopers. Průzkum vychází z rozhovorů s téměř tisícem vedoucích pracovníků z Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky. Studie byla zveřejněna na každoročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku.

“Dnešní vedoucí pracovníci dávají jasně najevo velkou důvěru v obchodní úspěch v roce 2003,” říká Samuel A. DiPiazza Jr., generální ředitel společnosti PricewaterhouseCoopers. “Náš průzkum ukazuje, že generální ředitelé vnímají nové příležitosti na současných trzích a jsou dobře připraveni jich využít.“

Většina vedoucích pracovníků vysoce hodnotí schopnost své společnosti chopit se nových příležitostí k růstu – 85 % dotázaných považuje svou společnost za dobře připravenou. Jedenáct procent dotázaných si tím není jisto a pouze čtyři procenta respondentů odpověděla, že nejsou připraveni využít nových příležitostí. Navíc 58 % dotázaných tvrdí, že dosáhnou plánovaných zisků, a 31 % dokonce očekává, že svůj cíl překonají. Čtvrtina vedoucích pracovníků považuje za hlavní cestu k využití příležitostí inovace.

Studie zdůrazňuje jistotu vedoucích pracovníků ve vztahu k upevňování důvěry veřejnosti. Celkem 72 % dotázaných se domnívá, že důvěra veřejnosti v jejich organizaci nepoklesla, domnívají se však, že poklesla důvěra k velkým společnostem, auditorům a tržním analytikům v jejich zemi, jakož i všeobecně ke kapitálovým trhům. Toto zjištění naznačuje, že vedoucí pracovníci by své podniky možná měli hodnotit s vyšší dávkou sebekritiky.

Generální ředitelé však reagovali na pokles důvěry veřejnosti a aktivně se snaží provést změny v řízení a správě své společnosti. Když byli například dotázáni, jaké kroky jejich společnost provedla v souvislosti s poklesem veřejné důvěry, uvedlo 63 % dotázaných zlepšení systémů řízení rizik. Další nejčastější odpověď, „nové vnitřní postupy“ (40 %), je v souladu s úsilím o snížení rizik. Jen čtvrtina respondentů oddělila role předsedy představenstva a generálního ředitele nebo doplnila představenstvo o nezávislé členy. To naznačuje, že generální ředitelé řadí tento problém spíše do oblasti managementu než do oblasti řízení a správy.

“Vedoucí pracovníci jsou sice optimističtí, pokud jde o perspektivu růstu, uvědomují si však množství hrozeb, které v dnešním prostředí tento růst ohrožují,” říká DiPiazza.

Celkem 48 % dotázaných považuje terorismus a světovou válku za závažné riziko nebo za jedno z největších rizik pro perspektivy svého růstu. Obdobných 49 % účastníků průzkumu hodnotí jako srovnatelné nebezpečí přílišnou regulaci. Tento postoj je silnější u vedoucích pracovníků v Evropě, kteří se přílišné regulace obávají dokonce víc než teroristického útoku.

Také vláda je považována za hrozbu pro růst. Téměř polovina dotázaných se domnívá, že vláda nevnímá potřeby podnikatelské sféry. Celkem 46 % vedoucích pracovníků souhlasí s tvrzením, že političtí představitelé jsou v posledních dvou letech méně vstřícní vůči potřebám podnikání, zatímco 32 % respondentů s tímto názorem nesouhlasí. Ještě před rokem nesouhlasilo 45 % respondentů s tvrzením, že rozpor mezi podnikovou sférou a státem vzrůstá, a jen 35 % souhlasilo.

“Navzdory množství hrozeb provádějí vedoucí pracovníci změny, posouvají své podniky kupředu a plní vytčené cíle – což je, doufejme, dobrým znamením brzkého ekonomického oživení,” říká DiPiazza.

Celosvětový průzkum názorů vedoucích pracovníků Global CEO Survey byl společností PricewaterhouseCoopers ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem proveden pošesté. Průzkumu se zúčastnilo celkem 992 vedoucích pracovníků (409 z Evropy, 124 ze Severní Ameriky, 129 z Jižní a Střední Ameriky, 47 z Afriky a 283 z Asie).

Celkem 37 % dotázaných řídí společnosti s více než 5 000 zaměstnanci a 30 % odpovídá za společnosti s jedním až pěti tisíci zaměstnanců.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *