Výzkum trhu

Členské agentury SIMARu schválily systém kontrol výzkumů

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR na svém jednání koncem března definitivně schválilo zavedení kontrol výzkumů. Na trhu marketingového výzkumu se jedná o významný krok, protože SIMAR, který má nyní 12 členů, sdružuje největší agentury působící v České republice. V pokročilé fázi je nyní připomínkování organizace a mechanismů samotných kontrol, především jejich rozsah, četnost, způsob hodnocení a složení kontrolní skupiny. Kontroly byly jednou z priorit SIMARu a po jejich zavedení volali dlouhodobě i zadavatelé výzkumů. Jejich cílem je odlišení kvalitních agentur, které dbají na dodržování všeobecně platných standardů, od ostatních, které tyto standardy nedodržují a kazí tím pověst oboru mezi zákazníky i veřejností.

Zástupci agentur se dohodli, že náhodné kontroly budou probíhat minimálně jednou ročně u každého z členů a jednou ročně proběhne opakovaná kontrola u náhodně vybrané agentury. „Předmětem kontrol bude především sběr dat v souvislosti s platnými standardy SIMARu. Kontroly by měly začít probíhat od května letošního roku, s tím že letošní rok bude zkušební a naostro budou fungovat od roku příštího,“ uvádí PhDr. Eva Veisová, PhD., předsedkyně sdružení SIMAR.

Z kontrol bude hodnotiteli vypracována zpráva, která bude konstatovat, zda byly dodrženy kvalitativní standardy SIMARu i podmínky dohodnuté mezi zadavatelem a agenturou týkající se sběru a pořizování dat. Kontrolní skupinu budou tvořit zaměstnanci sdružení SIMAR, ale uvažuje se i o zapojení nezávislých externích odborníků.

-red-

Čtěte také