ICT

XMPie vylepšuje vyhodnocování marketingových kampaní a otevírá je komunitním sítím

Firma XMPie®, poskytovatel software pro personalizovanou transmediální marketingovou komunikaci vlastněný společností Xerox, vydala PersonalEffect® 5.2. Tento balík nástrojů vylepšuje unikátní technologie pro sledování, nabízí pokročilé vlastnosti pro reporting, vylepšuje rychlost a v neposlední řadě přichází s novým jménem PersonalEffect Analytics.

Relevantní údaje rychle a přehledně

Nástroje PersonalEffect Analytics kombinují unikátní technologie pro sledování a zaznamenávání událostí během celého běhu kampaní s jednoduchým, vizuálně atraktivním systémem reportováním, tvorby grafů a s vylepšenými možnostmi pro aktualizaci dat. Unikátní schopnosti sledování umožňují zaznamenávat relevantní data o kampaních včetně hodnot proměnných stanovených v zadání kampaně jako například podklady pro výběr vhodného obrázku na základě profilu příjemce nebo monitoring případů rozhodnutí, kdy příjemce upřednostnil jednu nabídku před jinou.

Díky této bohaté historii relevantních dat z průběžného monitorování poskytují nástroje PersonalEffect Analytics profesionálům v oblasti marketingu přesný obrázek o efektivitě kampaně v porovnání se stanovenými cíli. K odhalení vzorců chování specifických segmentů nebo konkrétních členů cílové skupiny již není nezbytné shromažďovat zaznamenaná data a porovnávat je s výstupy systémů správy obsahu CMS či zákaznické péče CRM. Výstupy jsou výsledkem kombinace analytických nástrojů XMPie Analytics s technologiemi XMPie ADOR, které tvoří základ řešení XMPie pro personalizované kampaně napříč médii. Tato součinnost umožňuje efektivní automatizované konsistentní sdělení nebo obsah napříč různými mediálními kanály.

Více informací o kampani: pružnější reakce a lepší výsledky

„Pro vedoucí pracovníky v oblasti marketingu je zásadní mít průběžný přehled o kampani a rychle se rozhodovat o případných změnách ve sdělení či nabídce,“ uvedla Karin Stroh, viceprezidentka marketingu společnosti XMPie. „Integrovaný pohled na výkonnost kampaně, který poskytují nástroje XMPie Analytics, dodává marketérům ty správné informace rychle a jasně, což ve výsledku vede k lepší kontrole kampaně a vyšším dosaženým výsledkům.

Rychlé ukazatele plnění KPI

Nástroje PersonalEffect Analytics pracují s přehlednými ukazateli pro prezentaci klíčových indikátorů výkonu (KPI). Ukazatele plnění KPI mohou být nastaveny na konkrétní cíl s prahovými hodnotami výkonnosti pro červenou, žlutou a zelenou zónu, takže je na první pohled jasné, jestli kampaň plní své cíle. Ukazatel může být například nastaven tak, aby zobrazoval poměr otevřených e-mailů k celkovému počtu e-mailů zaslaných. Pokud je cílová hodnota nastavena na 20 %, pak právě tam začne zelená zóna, přičemž červené bude vše pod 10 %.

Personalizované sdílení v komunitních sítích jedním kliknutím

Mezi novými funkcemi PersonalEffect 5.2 je také nový systém pro komunitní sdílení Social Media Share, který rozšiřuje zásah kampaní tím, že příjemcům poskytuje možnost sdílet nabídky či sdělení kampaně v rámci svých komunitních sítí. S tímto nástrojem mohou tvůrci do kampaní zakomponovat tlačítka pro sdílení na sítích Facebook nebo Twitter ať již do personalizovaných URL (PURL) nebo do e-mailů stejně jednoduše jako jakýkoli jiný designový prvek. V akvizičních kampaních může být toto tlačítko využito k nasměrování virtuálních přátel zákazníků na registrační stránku. Pro zvýšení zásahu a míry reakce virtuálních přátel může zpráva generovaná po stisknutí tohoto tlačítka zahrnovat proměnlivé informace, které jsou specifické pro konkrétního uživatele.

Budoucnost jménem PDF/VT

Analytické nástroje XMPie Personal Effect 5.2 zahrnují podporu nastupujícího standardu PDF/VT. Díky podpoře PDF/VT mohou uživatelé PersonalEffect 5.2 těžit z kompatibility dokumentů, což znamená rychlejší, efektivnější a předvídatelnější produkci personalizovaných výtisků, stále velmi důležité součásti většiny transmediálních kampaní. PDF/VT umožňuje rychlou přípravu graficky bohatého obsahu pro tisk na vysokorychlostních digitálních strojích tím, že do dočasné paměti ukládá opakující se textové segmenty nebo grafické prvky. PDF/VT je ostatně novým standardem ISO pro produkci tiskových úloh s proměnnými daty (VDP).

„Protože jsme sami tvůrci VPS, což je jeden z prvních objektových specifikačních jazyků pro VDP tisk, vždy jsme se zaměřovali na podporu přesných a efektivních VDP formátů bez nutnosti dalších zásahů tak, aby naši uživatelé mohli plnit své kreativní představy ve vysoce efektivním pracovním prostředí na bázi VDP,“ uvedl Reuven Sherwin, viceprezident společnosti XMPie pro produktový výzkum a vývoj. „Díky naší dlouhodobé úzké spolupráci s Adobe® jsme byli první, kdo podporoval optimalizované PDF. Stejně tak jsme naplno přijali posun směrem k PDF/VT v této i budoucích verzích.“

Balík PersonalEffect 5.2 bude celosvětově dostupný v průběhu května 2011.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *