Prodej

Konference Fleet Management 2011 vynikla zájmem o alternativní paliva a technologie

Účastníci konference Fleet Management 2011, která se konala 28. dubna v kongresovém sále TOP Hotelu Praha, se shodli, že nákladovost vozového parku již ve většině firem a institucí není považována za zanedbatelnou položku, ale dostává se stále více do pozornosti finančních ředitelů. Nejzajímavější částí konference se proto stal závěrečný kulatý stůl, ve kterém jeho panelisté, finanční ředitelé společností různé velikosti a charakteru, diskutovali nad příležitostmi úspor, které jim promyšlenější správa vozového parku či řízení mobility zaměstnanců skýtá a poskytli přítomným fleet managerům příležitost podívat se na svoji práci z jiného zorného úhlu. Evidentní je i změna v přístupu k užití elektromobilů či vozů s CNG pohonem, které začínají být nazírány nejen jako ekologická alternativa, ale i jako zásadní možnost, jak ušetřit prostředky, a to jak v komerční sféře, tak v oblasti místní správy a samosprávy.

9. ročník konference Fleet Management přilákal více než stovku účastníků a potvrdil, že tato akce je významnou platformou, kde mohou správci vozových parků sdílet své pozitivní zkušenosti, inspirovat se navzájem nebo se naopak varovat před cenově podbízivými, ale v praxi nefunkčními postupy a službami.

V plenárním programu vystoupilo celkem 9 řečníků ve dvou blocích. Průvodcem první části na téma finanční dimenze bezpečnosti byla Jarmila Frejtichová, šéfredaktorka Moderního řízení. V úvodu dala prostor příspěvku Pavla Sobíška z UniCredit Bank s prezentací velmi zajímavých údajů o perspektivách české ekonomiky a jejich propojení s problematikou fleet managementu (ceny paliv, aut, pojistek, financování). Nejlépe hodnoceným řečníkem této části i celé konference byl Radovan Mužík ze společnosti Fleet Partners, který novým způsobem uchopil aktuální téma TCO a na konkrétních příkladech jednak popřel některé rozšířené mýty, jednak podrobně rozebral metodiku pro správný výběr vozů a parametrů jejich financování. Přítomní finanční ředitelé ocenili i závěrečný příspěvek první části, ve kterém Jan Bureš, ekonom Poštovní spořitelny, na případu řešení ekonomiky evropských zemí upozornil na nebezpečí krátkodobých opatření, která jsou varující i pro oblast řízení vozových parků.

Druhým blokem s tematikou technické dimenze bezpečnosti účastníky provázel Stanislav Zelenka, prezident České Asociace Fleet Managementu. Zaměřil se nejprve na zůstatkovou hodnotu vozidel a vliv nadměrného opotřebení na její konečnou výši. Údaje v tomto směru zpřesnil Pavel Černý z DEKRA Automobil, který přinesl funkční náměty na snížení vícenákladů vyplývajících z opotřebení vozidel a mimo jiné doporučoval i vytvoření firemního kodexu pro užívání vozidel. Na jeho vystoupení pak navázal Aleš Zich (Auto AZ Consulting), a to konkrétními příklady, jak vysoko mohou v případě špatně nastaveným parametrů vyšplhat náklady za nadměrné pojištění stanovené poskytovatelem operativního leasingu. S velkou pozorností se setkala i část programu, která se zabývala novými trendy v oblasti elektromobility a alternativních paliv budoucnosti. Ty začínají být vnímány nejen jako ekologická alternativa, ale i jako zásadní možnost, jak ušetřit prostředky, a to jak v komerční sféře, tak v oblasti místní správy a samosprávy. Nejpřesvědčivěji vystupoval pan Lubomír Kolman z RWE, který poskytl porovnání nákladovosti provozu vozu s pohonem CNG a diesel/nafta. Jde o několika desetitisícový rozdíl v provozních nákladech na jedno vozidlo ročně s návratností investice do vyšší ceny vozu s CNG pohonem kratší než 1 rok. Je opravdu legitimní otázkou, proč finanční ředitelé hledající úspory v různých oblastech cestu CNG pohonů dosud využívají v tak nízké míře.

Nejlépe hodnocenou částí programu byla závěrečná diskuze finančních ředitelů řízená Richardem Plosem, šéfredaktorem časopisu Fleet firemní automobily, který byl i hlavním mediálním partnerem konference. Kulatý stůl tvořený finančními řediteli z firem různých velikostí a odvětví od IT, přes FMCG k finančním institucím či firemním službám, přinesl velmi odlišné pohledy na cesty k dosažení efektivity provozování firemních parků. Byly zde porovnávány extrémy od podmínek „žádné firemní vozy“ až po „plné využití operativního leasingu s otevřenou kalkulací“. Panelisté, doplňovaní hojnými dotazy a připomínkami z publika, diskutovali nad příležitostmi úspor, které jim promyšlenější správa vozového parku či řízení mobility zaměstnanců skýtá a poskytli přítomným fleet managerům příležitost podívat se na svoji práci z jiného úhlu pohledu.

Konference byla připravena v úzké spolupráci s Českou Asociací Fleet Managementu a společností Fleet Partners.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *