Výzkum trhu

Spokojenost s ústavními činiteli a institucemi státní správy

Společnost GfK Czech již rok průběžně zkoumá vývoj spokojenosti s ústavními činiteli a institucemi. Vývoj zachycuje stav před květnovými volbami a dynamiku změn spokojenosti v prvních 10 měsících fungování nové politické reprezentace vzešlé z parlamentních voleb. Celkem bylo za toto období dotazováno 11 600 náhodně vybraných respondentů ve věku 18-79 let.

Spokojenost s prezidentem, premiérem i vládou postupně klesá. Pouze u poslanecké sněmovny došlo po volbách k mírnému nárůstu spokojenosti, po novém roce však i v tomto případě nastoupil trend poklesu spokojenosti.

Graf 1 – Vývoj spokojenosti s prezidentem, premiérem, vládou a Poslaneckou sněmovou PČR

Rozdílný je i vývoj spokojenosti podle voličských preferencí. Zatímco u voličů koalice stoupla se spokojenost s prezidentem téměř nezměnila (mírně nad 80%), spokojenost s premiérem poklesla pouze o 3 procentní body, spokojenost s vládou dramaticky vzrostla ze 46% na 62%, stejně jako spokojenost s Poslaneckou sněmovnou z 22 % dokonce na 46 %. Do prvního čtvrtletí poklesla spokojenost s prezidentem těsně pod 80%, spokojenost s premiérem poklesla výrazněji, o 8 procentních bodů na 63% spokojenost. Podobným tempem klesala i spokojenost s vládou jako celkem i s Poslaneckou sněmovnou.

U voličů opozice ČSSD a KSČM se volbami významně změnila spokojenost s prezidentem. Poklesla ze 73 % na 60 %. „Rozdílný vývoj spokojenosti s prezidentem nejspíše souvisí s jmenováním premiéra. Voliči opozice zřejmě nelibě nesli, že prezident nepověřil sestavováním vlády vítěznou stranu“, komentuje výsledky vedoucí projektu, Pavel Rusý.

I když spokojenost s premiérem byla před volbami v květnu 2010 u voličů ČSSD a KSČM nižší než u voličů koalice, přesto zaznamenala výrazný propad ze 65 % na 42 %. Do prvního čtvrtletí 2011 stačila spokojenost s premiérem poklesnout až na 25 %. Podobný vývoj zaznamenala i spokojenost s vládou, stabilnější byla spokojenost s Poslaneckou sněmovnou, poklesla pouze z 25 % na 20 %. Spokojenost voličů neparlamentních stran se pohybuje mezi voliči koalice a opozice. Spokojenost s premiérem a vládou rovněž poklesla, ale o něco méně než u opozice.

Graf 2 – Spokojenost s institucemi v 1. čtvrtletí 2011

Nejnižší spokojenost je se soudy, vládou, Poslaneckou sněmovnou a Senátem, se kterými vyjadřuje spokojenost méně než třetina lidí. Nejvyšší spokojenost panuje s obecním úřadem a prezidentem.

Spokojenost s jednotlivými institucemi se významně odlišují podle volební preference jednotlivých lidí. Nejvyšší celkovou spokojenost vykazují voliči ODS, dále TOP09 a VV, nejmenší spokojenost dávají najevo voliči KSČM, dále voliči Strany Zelených a ostatních menších neparlamentních stran (tj. bez parlamentních, KDU-ČSL a Strany zelených). Nejvyšší spokojenost s prezidentem deklarovali voliči ODS (83 %), Věcí veřejných (78 %) a TOP09 (73 %), naopak nejnižší voliči ČSSD a KSČM (mírně nad 50 %).

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *