Výzkum trhu

Téměř pětina rodin měla někdy problém se splácením úvěru

Více než polovina dospělých považuje úvěr za dobré řešení pro koupi věci, služeb nebo řešení finančních závazků. Zkušenost s úvěrem deklarovalo 79 % lidí, přičemž téměř pětina rodin měla problém s jeho splácením. Uvedl to průzkum, který si dlouhodobě nechává zpracovat POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s.

Největší opodstatnění má pro 94 % respondentů úvěr na pořízení či rekonstrukci bydlení. Myslí si to především mladí lidé do 29 let, kteří se ze všech věkových skupin staví k úvěrům nejoptimističtěji. Úvěr je také častým řešením při hledání prostředků na koupi automobilu (70 %) nebo domácích spotřebičů a elektroniky (55 %).

Téměř polovina respondentů by si vzala úvěr i na pokrytí investic do vzdělání, ať už školné či různé vzdělávací kurzy. Pro půjčku by sáhlo i 38 % respondentů v případě, že by potřebovali zdravotní péči. Poměrně malý zájem (13%) je o využití půjčky k refinancování jiného dluhu, k tomuto řešení jsou vstřícnější především lidé se základním vzděláním. Naprostá většina respondentů (92 %) by si nevzala půjčku na dovolenou či cestování.

Průzkum POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., rovněž zjišťoval, jak dlouho by lidé udrželi svůj měsíční rozpočet při výpadku příjmu. Více než 60 % dotázaných uvedlo, že by při výpadku příjmů nevydrželi déle než 3 měsíce, přičemž desetina lidí by bez pravidelného příjmu nevyšla ani měsíc.

Osobní zkušenost s nákupem zboží na splátky má 79 % lidí, přičemž 17 % respondentů udává, že měli se splácením půjčky problém, v okruhu rodiny je situace ještě o dva procentní body horší.

Mezi nejčastější důvody pro nesplácení úvěru patří ztráta zaměstnání (90 %), vážné onemocnění (87 %), úmrtí (70 %), dopravní nehoda (69 %) či vážná událost týkající se člena rodiny (68 %). Pro 65 % respondentů by problém se splácením půjčky znamenal jakýkoliv neočekávaný výdaj. Více než polovina respondentů uvedla jako důvod špatné platební morálky rozvod, přičemž častěji takto odpovídali vdané ženy a ženatí muži. Do výdajů zasáhne podle 42 % respondentů i narození dítěte. Častěji tuto odpověď volili mladí lidé do 29 let.

Téměř 80 % oslovených má zájem o pojištění schopnosti splácet nebo by o něm uvažovalo. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s., nabízí v ČR pojištění schopnosti splácet finanční závazek již od roku 1997. „Klienti díky němu nemusí mít obavy z nečekaných životních událostí, které by mohly ohrozit jejich schopnost splácet své závazky vůči finančním institucím,“ říká předseda představenstva a generální ředitel POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s., Zdeněk Jaroš. V rámci Pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí pojišťovna možnost pojistit se proti rizikům smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *