Průmysl

HK ČR: Naše země strategii konkurenceschopnosti potřebuje

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo a k veřejné konzultaci předložilo Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020. Na vzniku strategie se aktivně podílela také Hospodářská komora České republiky. Komora jako reprezentant podnikatelské sféry dlouhodobě prosazovala to, aby stát přijal jednotnou a dlouhodobou strategii, která by nejen analyzovala slabá a silná místa tuzemského hospodářství, ale zároveň také komplexně navrhla cesty pro posílení konkurenceschopnosti České republiky a tedy i zajištění budoucí prosperity země.

„Tuto strategii považuji za velmi důležitý dokument, který vytváří předpoklady pro budoucí rozvoj České republiky. Velmi pozitivně hodnotím to, že se ministerstvo průmyslu a obchodu chopilo nelehké úlohy a v úzké spolupráci s dalšími resorty a také zástupci podnikatelské veřejnosti strategii zpracovalo. Konečně existuje komplexní konsensuální plán, o němž lze diskutovat a na kterém lze dlouhodobě stavět. Pokud chceme, aby naše země dlouhodobě prosperovala, všestranně zlepšovala svou kondici a obstála ve stále náročnější světové konkurenci, musí mít především stát reprezentovaný vládou jasno, v čem má česká ekonomika a vůbec společnost rezervy, kde jsou příležitosti, co je třeba zlepšit a především jakým způsobem to zlepšit. Ve vyspělých zemích je přece obvyklé, že vlády dlouhodobě směrují svou politiku podle obdobných strategických dokumentů. Spolupracovat a strategicky plánovat bychom se měli naučit i v naší zemi,“ zdůrazňuje prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel.

Strategie obsahuje více než 40 připravených a do konkrétních opatření rozpracovaných nosných projektů, s jejichž pomocí by se Česká republika měla podle plánu ministerstva průmyslu a obchodu během necelých deseti let zařadit mezi elitní dvacítku nejvíce konkurenceschopných zemí světa, tedy tam, kde jsme již v naší historii jednou byli.

Pro zvyšování konkurenceschopnosti České republiky je podle Hospodářské komory ČR důležité, aby došlo k zefektivnění a zprofesionalizování státní správy a vůbec zlepšení kvality institucí, zajištění lepší vymahatelnosti práva a snižování administrativní náročnosti pro podnikatele. Stát by měl život svým občanům a podnikatelům usnadňovat, ne jim ho zbytečně komplikovat. Užitečnými projekty jsou proto také elektronizace veřejné správy nebo e-Government.
Nutnou podmínkou pro zajištění prosperity i v budoucnu je také budování dopravní infrastruktury v jednotlivých regionech a její plné navázání na evropské dopravní sítě. Bez toho nelze rozvíjet podnikání ani dostatečně využít výhod, které České republice plynou ze strategické polohy uprostřed Evropy. Vláda by se měla zaměřit rovněž na podporu inovací a investice do vědy a výzkumu, zejména toho aplikovaného, všestranně podporovat začínající podnikatele a malé a střední podniky, především při vytváření produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Nezbytné je rovněž co nejdříve zlepšit české školství. Jeho úroveň soustavně klesá a v současnosti není ve svém průměru schopno produkovat dostatečnou kvalitu, ani kvantitu, tj. dostatečně vzdělané jedince, kterých bude dostatek v těch správných oborech.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *