Management

Rizikové investice v Evropě se na konci roku 2002 stabilizovaly

Po mnoha po sobě jdoucích čtvrtletích prudkého poklesu se evropské investice rizikového kapitálu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2002 stabilizovaly. Uvádí to průzkum evropského rizikového kapitálu provedený společností Ernst & Young. Objem investic činil 878 mil. EUR a provedeno bylo 223 transakcí. Investovaná částka ve 4. čtvrtletí 2002 byla o pouhé 1 % nižší než ve 3. čtvrtletí, a to i přes 13% pokles v počtu transakcí. Nejvíce investic směřovalo ve čtvrtém čtvrtletí 2002 na britský trh.

V průběhu roku 2002 evropským investicím rizikového kapitálu nadále dominovaly Velká Británie, Francie, Německo a Švédsko. Investice uskutečněné v těchto zemích tvořily zhruba tři čtvrtiny celkového objemu investic. Velká Británie je zdaleka nejsilnější zemí z hlediska počtu transakcí i investovaných částek, ale druhé místo, jež v letech 2000 a 2001 zaujímalo Německo, patřilo v roce 2002 Francii. Do firem ve Velké Británii směřovaly investice v roce 2002 v objemu 1,5 mld. EUR, což je více, než částka investovaná ve Francii (732 mil. EUR) a Německu (575 mil. EUR) dohromady.

Podle průzkumu Ernst & Young značně poklesly částky investované do odvětví softwaru. Ve čtvrtém čtvrtletí 2002 bylo investováno 135 mil. EUR v 56 transakcích rizikového kapitálu, což představuje pokles v počtu transakcí o 45 % a v objemu o 27 % oproti předcházejícímu čtvrtletí. Naopak tomu bylo v odvětví zdravotnictví, farmacie a medicínských služeb, kde objem investic ve 4. čtvrtletí vzrostl o 33 % na 385 mil. EUR a také investice do odvětví produktů a služeb vzrostly o 25 % na 142 mil EUR. Avšak z pohledu celého roku 2002 byla nejúspěšnější odvětví farmacie a softwaru, která společně získala 53% podíl objemu všech investic rizikového kapitálu.

V uplynulých třech letech došlo k výraznému odklonu rizikového kapitálu od nově vznikajících společností a investované prostředky směřovaly především do firem s určitou historií podnikání. V roce 2000 směřovalo 70 % investic do společností v ranném stádiu vývoje a v roce 2001 činil tento podíl pouze 46 %. Objem investic, které směřovaly do nově vznikajících společností v roce 2002 byl ještě menší. Pouze 35 % transakcí s rizikovým kapitálem, jež se v Evropě uskutečnily, se týkalo nově založených společností. Co se týče objemu investic, v roce 2001 bylo do nově vznikajících společností v Evropě investováno 10,5 mld. EUR a v roce 2002 objem poklesl na 4,4 mld. EUR.

V celé Evropě, stejně jako v USA, byly v roce 2002 příležitosti k likviditě společností, do nichž investoval rizikový kapitál, velmi malé. Pouhých 12 společností financovaných rizikovým kapitálem dokončilo první veřejnou nabídku akcií a získalo 85 mil. EUR. To je značný pokles i oproti 747 mil. EUR, jež 26 společností získalo v roce 2001. Možnosti pro fúze a akvizice byly mírně vyšší – v roce 2002 došlo k akvizici 106 společností, což je pokles oproti 138 v předchozím roce. Mnohé z těchto prodejů však pro investory nebyly ziskové a investoři nebyli příliš ochotni sdělovat akviziční ceny.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *