Marketing

Jsou lidé opravdu klíčovým faktorem úspěchu konkurenceschopnosti?

Receptem na úspěch budou podle posledního výzkumu PwC (Price Waterhouse Coopers) u českých generálních ředitelů inovace. Firmy plánují nabírat nové zaměstnance a zároveň se padesát osm procent generálních ředitelů obává nedostatku kvalifikovaných odborníků. Je zřejmé, že krize končí a jedním z klíčových faktorů úspěchu budoucnosti jsou lidé – nositelé nápadů, myšlenek, inovativních řešení a nových procesů. Právě tyto trendy potvrzuje i nejvýznamnější reprezentant oboru, který po osmácti letech mění svůj název z ČSRLZ (České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů) na PMF (People Management Forum).

„Rozhodnutí o změně názvu organizace na People Management Forum je důsledkem naší snahy vystupovat proaktivně a být spolutvůrcem změn kolem nás. Nový název podporuje naši cestu přeměny organizace od řízení lidských zdrojů k angažovanosti a vedení lidí,“ uvádí Ing. František Mika, prezident neziskové organizace People Management Forum. „Novým názvem People Management Forum chceme vyjádřit zaměření na efektivnější fungování naší organizace a posun našich aktivit k vyšší přidané hodnotě. Transformace má za cíl hledět více dopředu a naplňovat skutečné potřeby členů, partnerů a ostatních klientů,“ dodává František Mika.

„People Management Forum v současné době sdružuje 250 organizací z komerční, veřejné i neziskové sféry, čemuž přizpůsobuje svou programovou nabídku a její témata. V našich řadách je mnoho osobností, které jsou ochotné se dělit o své zkušenosti a aktivně se angažovat v projektech PMF. Toho plně využíváme v některých nových formátech a aktivitách,“ uvádí Mgr. Zita Lara, ředitelka PMF. „Za všechny nově připravované projekty bych ráda jmenovala Talent Forum, jehož cílem je zapojit do naší činnosti intenzivněji studenty – talenty. Nové je i Expertní Forum, které bude platformou pro nové trendy a propojení práce managementu a HR,“ dodává Zita Lara.

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *