Výzkum trhu

Spotřebitelské soutěže jsou nejoblíbenější v Plzeňském kraji, nejméně se o ně zajímají Pražáci

Společnosti, které se chystají uspořádat spotřebitelskou soutěž pro své současné či potenciální klienty, by měly pečlivě zvažovat, na kterou část republiky se zaměří. Mezi jednotlivými kraji České republiky jsou totiž veliké rozdíly v tom, kolik lidí se do takovýchto soutěží zapojuje. A přestože soutěžící odpovídají celkově nejraději přes internet nebo pomocí SMS zpráv, i v používaných komunikačních prostředcích existují velké regionální rozdíly.

Podle analýzy společnosti ComGate, opírající se o vzorek 100 000 odpovědí účastníků spotřebitelských soutěží uspořádaných v loňském roce, jsou k účasti v těchto soutěžích nejvíce laxní Pražáci, naproti tomu nejraději se do nich zapojují lidé z Plzeňského kraje. Na Moravě zase lidé mnohem častěji než v Čechách zasílají své odpovědi poštou a naopak méně mají v oblibě korespondenci přes internet nebo prostřednictvím SMS zpráv.

„Lidé z Plzeňského kraje se loni zapojovali do spotřebitelských soutěží dvakrát častěji než Pražáci, nadprůměrně často se nechali zlákat k účasti také lidé z Vysočiny a východních Čech – Královéhradecka i Pardubicka. Na opačném pólu žebříčku jsou pak kromě Prahy také kraje Karlovarský, Moravskoslezský a Jihomoravský,“ říká Jan Hanzlík, ředitel společnosti ComGate Interactive, která v rámci skupiny ComGate zabezpečuje komplexní direct marketingové aktivity, věrnostní systémy a soutěže (viz graf 1). Celkově ComGate Interactive zajišťuje pro své klienty na sto jednodušších i komplexních marketingových kampaní ročně, při nichž kombinuje všechny komunikační kanály – SMS, internet, poštu nebo informační telefonní linky – pod jednou střechou.

Své odpovědi posílají účastníci spotřebitelských soutěží nejraději přes internet – tuto formu komunikace volí soutěžící bezmála v polovině případů. SMS zprávu využila více než třetina zúčastněných, zatímco pro poštu se rozhodla méně než pětina z nich (viz graf 2). „Z našich poznatků vyplývá, že SMS jsou impulzivním nástrojem pro okamžitou reakci, naopak pro budování image je pro firmy z dlouhodobého hlediska výhodnější internetová komunikace,“ uvedl Jan Hanzlík.

V používání komunikačních kanálů jsou však mezi jednotlivými částmi země veliké rozdíly. Například v hlavním městě se podíl lidí upřednostňujících internet blíží šedesáti procentům, kdežto v Moravskoslezském kraji tento podíl dosahuje jen 44 procent. V esemeskách jednoznačně vedou lidé z Karlovarského kraje a nejméně je mají rádi opět v Moravskoslezském kraji, kde je naopak daleko nejvíc těch, kteří preferují poštu (viz grafy 3abc). „Obecně z naší analýzy vyplývá, že elektronická komunikace je lidem v Čechách bližší než Moravanům,“ shrnul výsledky Jan Hanzlík.

Pro marketingová oddělení firem pak mohou být prospěšná i další zjištění:

– Oproti roku 2009 loni výrazně stoupl podíl kampaní zaměřených na celé rodiny, které loni počtem jednoznačně dominovaly. Teprve s odstupem za nimi se umístily kampaně zaměřené na mladé lidi anebo speciálně na ženy či muže.
– Lidé v České republice se málokdy zúčastňují spotřebitelských soutěží opakovaně. Pouze 14 % unikátních účastníků loňských soutěží se zapojilo do dvou soutěží, čtyři a více soutěží si nenechá ujit jen necelé jedno procento účastníků.
– Nejčastější jsou spotřebitelské soutěže v podzimních měsících (s maximem v říjnu) a v červnu, na počátku roku a o prázdninách jejich počet prudce padá.
– Z hlediska zaměření jednoznačně převažují prodejní akce nad kampaněmi na podporu image, převaha prodejně zaměřených akcí se loni ještě zvýšila.
– Kampaně na podporu běžných značek byly loni na rozdíl od roku 2009 častější než kampaně prémiových značek.

Graf 1

Pozn.: Aby byla eliminována rozdílná velikost krajů, je v grafu zobrazen podíl počtu účastníků spotřebitelských soutěží v jednotlivých krajích a počtu obyvatel těchto krajů. Graf tak ukazuje skutečnou míru zapojení lidí do spotřebitelských soutěží.

Graf 2

Graf 3a

Graf3b

Graf 3c

-red-

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *