Marketing

Marketingový minimalismus – nový marketingový trend

Minimalismus je životní styl, který se snaží pro plnohodnotný, radostný a efektivní život redukovat hmotné statky, kterými se často zbytečně obklopujeme. Minimalismus je dokonce architektonickým stylem stejně jako designerským stylem, kde často minimum věcí, prostředků, forem a tvarů dává vyniknout podstatě a zejména pak nosným myšlenkám.

V roce 2000 jsem v knížce Marketing na rozhraní dvou tisíciletí (vydalo nakl. Radix) si dovolil zavést pojmy podnikatelský minimalismus a marketingový minimalismus. Podnikatelský minimalismus reprezentuje styl tvorby hodnot pro předem určené trhy v takovém procesním režimu, že důraz je položen jen na docílení zisku z toho, že konkrétní vyprodukovaná hodnota s minimálním: úsilím, náklady, energií, ekologickou zátěží a uhlíkovou stopu je akcentována trhem a plní jeho potřeby, požadavky, přání a touhy i radost a emoce zákazníka. S potěšením jsem zjistil, že tento pojem je v mezinárodním podnikatelském prostředí akceptován a např. Jason Fried, autor bestselleru „Restart a CEO – 37signals“ jej použil pro názorné doložení minimalismu při efektivním založení, vývoji a každodenním provozu malých a středních firem.

V letech 2010 až 2015 jsem pak stál u zrodu mezinárodního projektu Eu, který měl název „marketingový minimalismus“ a jenž si vytyčil za hlavní cíl s minimem nákladů a výrazových prostředků docílit maximálních efektů marketingu. Postupně v tomto projektu vznikly výstupy a knížky: Nízkonákladový marketing pro podnikatele (vydalo nakladatelství Adart v roce 2013) zaměřeno na to, jak s minimem nákladů lze získat maximum marketingových efektů a Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace (vydalo nakladatelství Adart v roce 2014). Poslední kniha byla zacílená na to, jak s minimem nákladů efektivně účelně a účinně komunikovat kreativně a emocionálně produkty, značky a služby směrem k zákazníkům a to včetně sociálních sítí.

Marketingový nákladový minimalismus šetřící standardně až 70% běžných marketingových a komunikačních rozpočtů a budgetů při docílení vyšších efektů konkurenceschopnosti, prodejů, tržeb a zisku byl doložen na spoustě příkladů a případových prezentovaných studiích. Ušetřit 70% nákladů a získat o 40% vyšší efektivitu a zisk přece stojí za to, aby se podnikatel myšlenkou využití nízkonákladového marketingového minimalismu zabýval. V Itálii, Německu, Lotyšsku, Španělsku a v USA vznikla dokonce celá hnutí a platformy využívající výše uvedených myšlenek marketingového minimalismu nákladového. Nízkonákladová složka marketingového minimalismu byla výrazně vnímána v době ekonomické celosvětové krize v letech 2009 – 2013, kdy progresivní firmy si uvědomily, že i s nízkými náklady na marketingové rozpočty lze důvtipem a s využitím zlatých českých ručiček docílit vysokých tržních efektů.

durex_1

Marketingový minimalismus není ale jen o snižování a minimalizaci nákladů na marketing při docílení vyšších efektů tržních a zisků, ale je dnes již o cca 75 metodách, které marketingový minimalismus vnímá jako stěžejní. Celou řadu z nich (67 technik) lze najít na příkladech na www.trendhunter.com/slideshow/minimalist-marketing. Pokud si zadáte do vyhledávače google.com heslo „marketing minimalism“ dostanete 530 tisíc responzí, což svědčí o tom, že minimalistické marketingové techniky jsou moderním progresivním trendem pro vyjádření kreativních marketingových myšlenek s silným emocionálním akcentem na populací zákazníků ve všech kategoriích a formách prodejů. Marketingový minimalismus v podstatě vychází z myšlenkového konceptu, kdy inovativním přístupem jsou prezentovány v 10 vrstevnatém modelu produktu marketingově jen ty stěžejní vrstvy a myšlenky kontinua produkt – služby, které na straně zákazníků jsou vnímány jako rozhodující motivy pro koupi.

Uvedený koncept byl podrobně popsán a vysvětlen v knížce „Inovace – generátor výkonnosti firmy (vydalo nakl. Adart v roce 2014 a knížka získala cenu Eu-28). Vše ostatní je marketingově potlačeno, protože pro koupi nejsou podstatné. Podobně marketingový minimalismus vychází z myšlenky, že inovace produktů generují konkurenční výhody jako motivy pro koupi, protože to, co vnímá zákazník jako konkurenční výhodu je jeho motivem pro koupi v nabídce produktové, brandové i producentů. Tyto myšlenky zájemce podrobně najde v další knize, která v rámci projektu vznikla s názvem „Konkurenční výhoda produktu – zdroj výkonnosti firmy“ ( rok 2015). Marketingový minimalismus má vybudovanou teoretickou platformu a je ověřen na tisících příkladů a produktů. Dokonce na poslední konferenci v Miláně v dubnu 2015 se začalo hovořit o české škole marketingového minimalismu. Marketingový minimalismus dnes již akceptují designeři produktů (srov. www.youthedesigner.com/graphic-design-tips/minimalism-in-the-maximalist-market-study-on-brand-minimalism-by-mehmet-gozetlik/) , kteří si uvědomují, že s minimalizací informací i na obalu lze vytvořit vyšších tržních efektů právě proto, že jsou jen zdůrazněny rozhodující konkurenční výhody a motivy pro koupi a to i při respektování všech směrnic Eu o tom, co na obalech musí být uvedeno. Marketingový minimalismus tak tvoří průnik mezi informačním maximalizací požadovanou institucemi a grafickou i designerskou minimalizací.

duracell_1

Marketingový minimalismus se však projevuje nejenom u nabízených produktů a služeb ale také v brandingu, kdy značky producentů a produktů se snaží minimalizovat svou grafickou vizualizaci tak, aby byly co nejjednodušší, snadno zapamatovatelné a přitom navazující na své tradice. Tento trend snadno zjistíte např. ve vývoji značky a loga Apple nebo firmy Microsoft, Siemens aj.

Stejně tak se projevuje marketingový minimalismus dramaticky v návrzích a webových stránkách firem, prodejců ale také e-shopů i m-shopů, kde to co neprodává, tedy nevyjadřuje konkurenční výhody a motivy pro koupi a neláká jako udice zákazníka, je na hlavních stránkách zbytečné a představuje jen rozptylující informace pro zákazníkův tah na koupi v rámci úspory jeho času a jeho energie. To platí i pro srovnávací webové stránky a komplexně pro internetový a content marketing. Podobně marketingový minimalismus zachvacuje i letáky prodejců a jejich postery. I zde platí, že se ukazuje jen to, co dokumentuje konkurenční výhody produktu v daném čase a motivy pro koupi ať je to cena, sleva, kvalita, vlastnost, jedinečnost, inovace aj.

Čtěte také