Internet

Mediatypy v letech 2012 a 2013: ceníková hodnota reklamy na internetu i nadále roste

Největší meziroční nárůst na reklamním trhu zaznamenala internetová display reklama. Podle aktuálních dat z monitoringu reklamy v ceníkových cenách Admosphere vykazují růst i out-of-home media, tisk v minulém roce stagnoval. Hrátky s cenou reklamy na televizním trhu se podepsaly na 8% snížení ceníkové hodnoty reklamního prostoru. Celková ceníková hodnota publikovaných reklamních sdělení mezi roky 2012 a 2013 klesla o 2 %.

Stejně jako v předchozích letech i v meziročním srovnání roků 2012 a 2013 je podle dat Admosphere nejprogresivnějším mediatypem internet. Ceníková hodnota využitého bannerového reklamního prostoru (monitorovaného v rozsahu projektu AdMonitoring) vzrostla oproti předchozímu roku téměř o pětinu na 6,5 miliard korun. O 7 % meziročně vzrostla i souhrnná ceníková hodnota reklamy umístěné v out-of-home médiích. Celkově v roce 2013 vystavili zadavatelé v outdooru, indooru, instore, OOH TV a v kině reklamu v hodnotě 4,27 miliardy korun podle ceníků.

V uplynulém roce se relativně dařilo mediatypu tisk. Za úspěch se dá považovat zpomalení dlouhodobého poklesu, tisk totiž mezi roky 2012 a 2013 víceméně stagnoval. Zaznamenal jen mírné snížení v řádu 1 % z 17,65 miliard korun na 17,46 mld. Kč.

Téměř 8% pokles nastal pak u mediatypu televize. V důsledku změny cenové politiky televizní skupiny CET 21 využili zadavatelé v loňském roce reklamu na televizních obrazovkách v celkové ceníkové hodnotě 27,8 miliard korun, o 2,3 mld. Kč méně než v roce 2012.

Rádia v loňském roce odvysílala reklamu v hodnotě 5,85 miliard korun. Meziroční srovnání však není možné, neboť společnost Admosphere od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring rozhlasu a rozšířila monitoring i o data z regionálních rozhlasových kampaní.

Celkově trh s reklamou v uplynulém roce mírně poklesl. V meziročním srovnání (bez zahrnutí mediatypu rádio) došlo k poklesu o 2 %. Velký vliv na celý trh měl právě vývoj v oblasti televizní komerce.

Ceníková hodnota reklamního prostoru nemusí odpovídat skutečným investicím zadavatelů do reklamy. Hodnota je stanovena na základě ceníkových cen konkrétních formátů reklamy a počtu takto uveřejněných reklamních sdělení.

Mediatyp 2013

Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring INTERNETU zdroj: SPIR-MEDIARESEARCH, a.s., ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, a.s.)
Bez vlastní inzerce
*Internet zahrnuje pouze reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring
**Admosphere, s.r.o. od ledna 2013 přešla na nezávislý monitoring Rádia, meziroční srovnání tedy není možné, v současné době je do monitoringu zařazeno 85 rozhlasových stanic.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *