Marketing

Minimalistická videa – moderní marketingová prezentace produktů

Téměř každý mobilní telefon vyrobený po roce 2013 umožnuje natáčet kvalitní krátká videa – videospoty. To samé platí pro fotoaparáty, tablety a smartphony. Kromě chytrých telefonů lze videa natáčet třeba i s využitím babymonitorů NUVIT 1096 nebo ANGELCARE AC 1100 aj. monitorovacích zařízení v ceně pod 1000 Kč.

Dokonce trh začíná být přesycen i outdoorovými kamerami GoPro, které i amatérům umožnují zaznamenat zážitky od lyžování, létání balónem, přes pozorování a dokumentování situací až po potápění se, tedy ve všech prostředích s fascinující kvalitou zařízeními, která jsou minimalistická velikostí, cenou a vyznačují se spoustou nej vychytávek, pranků a nachytávek. Většina aut už dnes má kameru jako svou černou skřínku dokumentující provoz kolem vozidla. Každá rodina dnes vlastní minimálně jednu technologii na tvorbu videí a záznamů. Některé děti si dokonce hrají s drony a kamerou, tedy s hračkou do 2 tisíc Kč. Vzniká tak spousta videí a video contentů, jenž si získávají své příznivce.

Již v pravěku online videa, vznikaly na Streamu pořady cílené na online publikum, které měly své příznivce, tváře a byly takovými „pravloggery“ nebo „prayoutubery“ nebo prostě „Streamery“. Z blogů prožívajících boom koncem minulého století se staly videoblogy (vlogy) a z blogerů pak vlogeři, kteří si na YouTube založili své osobní videokanály, kam svá videa umisťují (odtud název youtubeři). Vlogy dnes na YouTube zažívají neskutečný boom, kterého marketeři by měli a musí jako příležitosti využít! Nejslavnější světoví youtubeři mají desítky až stovky milionů odběratelů, přičemž každý má celkový počet zhlédnutí všech svých natočených vlogů až několik miliard! To je neuvěřitelné číslo pro marketery nutící je k zamyšlení. Nejoblíbenější youtubeři v ČR mají stovky tisíc až několik milionů odběratelů a celkový počet zhlédnutí videí desítky až stovky milionů a to je příležitost pro marketingový minimalismus.

youtuberi_2

V říjnu 2015 se v Praze konala konference Marketing Monday na téma Vlogeři vs. značky. (http://www.tuesday.cz/akce/vlogeri-vs-znacky/program/). Podle marketingově mediálních průzkumů zveřejněných na této konferenci (http://marketup.cz/cs/blog/vlogeri-vs-znacky-jak-vyuzit-youtubery-pro-propagaci) by si dnes prý na doporučení youtuberů pořídilo výrobek v průměru 20 až 30 % jejich odběratelů.

U české youtuberky s názvem GetTheLouk specializující se na vlogy o kosmetice je to pak dokonce neuvěřitelných 87 %! Jak je něco takového možné? Lidé totiž na svých chytrých mobilních zařízeních rádi sledují videa v délce trvání do 1 minuty, kdy aby nerušili své okolí v tramvaji, metru u holiče a vyučování si vypnou zvuk (to neplatí pro ty, kteří nosí permanentně sluchátka) a tak sledují jen v drtivé většině sekvenci obrázků jako němou grotesku a teprve doma se pak v klidu vrátí k těm spotům, které je zaujali se zvukem.

Z toho vyplývá i 5 zásad pro pořizování a natáčení marketingových minimalistických videí – 1/ doba trvání spotu do 1 minuty, 2/ spot musí zaujmout i v němé podobě, aby se člověk vrátil k obsahu se zvukem, 3/ content musí zaujmout jako groteska , 4/ obsah musí být poříditelný s využitím frugalingu tj. za málo peněz hodně kvalitního obsahu a 5/ obsah musí evokovat v lidech pocit, že by podle něj měli koupit, vyzkoušet a podle něj měli komentovat produkt, služby atd., doplňovat a doporučovat na sociálních sítích.

Kdo sleduje videa vlogerů a youtuberů? Pro mnoho lidí je velkým překvapením, když se dozví, že nejsilnější věková skupina je 18-24 let (okolo 45 %). Další dvě silné skupiny pak jsou 13-17 a 25-35 let, ty mají většinou podíl sledovanosti okolo 20 %. Lidí starších 35 let na Youtube dnes mnoho nenajdete, jak se ale zvyšuje počítačová gramotnost, rozšiřuje se dostupnost mobilního internetu a dnešní diváci stárnou, zvyšuje se postupně i věkový průměr diváků v kategorii x, y, z a 60+, vyhodnocuje čísla Youtuberů agentura Get Boost.

Výše uvedené poznatky ukazují, že pokud chce marketing využívat videospotů pro propagaci značek, musí zcela změnit zažitý systém natáčení videí a psaní jejich scénářů. Marketingový minimalismus pak definuje, co se může z videospotů stát motivem pro koupi. Stěžejní osou těchto minimalistických videí je scénář, který je opřen o hlavní minimalistické myšlenky:

1) konkurenční výhody produktu a producenta,
2) užitky pro zákazníka,
3) inovace a novinky,
4) cena a cenové bonusy nákupů v termínech……
jako motivů pro koupi, při čemž by se v jednom videospotu měly uplatnit všechny 4 myšlenky souběžně.

A jak na to….. Videospot by měl být složen ze 4 prolínajících se částí a založen na humorném emocionálním příběhu, který rozbíjí zažité scénáristické paradigma a principy.

V první části by konkurenční výhody produktu hned na úvod měla ilustrovat pseudo soutěž, jak je produkt oproti konkurenčním rychlý, velký, malý, skvělý, kvalitní ….že předhoní ostatní na trhu, jak s jeho pomocí lze získat nej…. a pokud emoce v této soutěži dokumentuje či komentuje zvířátko nebo komiksová postava známé povahy a vlastností, je to skvělá biostory porovnávající produkty a užitky jako motivy pro koupi či jen vyzkoušení. Biostory s produktem by měla mít navíc formát jako němá groteska, která i bez zvuku vykouzlí na tváři sledovatele všech věkových skupin 3U, tedy úsměv, údiv, úžas a měla by motivovat ke sledování další část videospotu. Biostory by měla podněcovat svými 26 možnými podněty – buzzy, k vícevrstevnaté nízkonákladové komunikaci – srov. monografii Ćichovského a kol. – Nízkonákladová vicevrstevnatá marketingová komunikace, kterou vydalo nakladatelství Adart.

Druhá část by měla názorně v příběhu ukázat 3 nejvýznamnější užitky produktu, které by měly sledovatele přesvědčit kaptologicky, tedy s využitím obrazu a strory i persvaze k vyzkoušení, protože síla užitků generuje
motivy pro koupi, aby sledovatel byl nej…,. Cool, in, sexy a v poho…. Příběh by měl dokázat, jak je to s produktem snadné…..dělat ve smyslu predátory thinking, tedy predátorského myšlení D. Trotta.

Třetí část spotu pak příběhově emocionálně ukazuje, co je v produktu nové, inovativní a jak se toto nové snadno a jednoduše využívá, protože uživatelský komfort je dotažen k totálnímu – šílenému simplicismu, tedy jednoduchosti ve smyslu K. Segalla – marketera firmy Apple. Nejzajímavější části videa o produktech tvoří často sofistikované pranky, neboli nachytávky. Challenge Youtubeři používají tyto vlastnosti a inovace pro různé aktivity, kdy ukazují co produkty dokáží, vydrží a v čem jsou prostě jedinečné a využitelné.

Čtvrtá část je pak o doložení cenové výhodnosti v sofistikovaném přehledu a o cenových bonusech, kde se uplatńují principy spotřebitelského frugalingu, K tomu slouží cílený information frugaling, který využívá
– standard distribution lines and systems,
– multi-channel distribution,
– omni-channel distribution,
– open channel distribution,
– global channel distribution,
– gray-black channel distribution /šedé ekonomiky/ aj.

Uvedené distribuční kanály informací a také produktů vedou zájemce k nákupům do konkrétních prodejních míst a některé firmy dokonce prezentují cílené své frugalingové e-, m-, app- aj. rádce, které k nákupům nabádají.

Uvedené zásady si osvojují studenti od progresivních vysokých škol v ĆR a zahraničí na workshopech až po žáky základních škol, které je neskutečně baví a kdy sami točí a střihají podle uvedených zásad marketingově minimalistická videa podle zásad frugalingu pro producenty nejrůznějších brandů. Levná technika tedy je pro tyto aktivity snadno k dispozici včetně dronů a GoPro zařízení propojenou přes Wi-fi a to i v režimech FPS groteskně superrychlých a superpomalých a záleží jen a jen na síle emocích a persvazi příběhu, zda-li bude sdílen na Youtube a dostane se do hledáčku youtuberů, srovn http://www.youtuberi.tv/ tedy lidí, kteří budou okomentovávat a na sociálních sítích doporučovat vaše video. Ty nejlepší spoty jsou pak v síni slávy na http://www.youtuberi.tv/sin-slavy . Celá řada producentů dokonce videí s Product Placementem již využívá v roli vlogerů video pro sdílení a medializaci myšlenek k čemukoliv.

Agentura Get Boost pak funguje jako kontaktní místo mezi vlogery a zájemci o to, aby jejich produkt se ve videích objevil. Majitelé agentury říkají, že v praxi spolupracují prakticky se všemi, aby pokryli požadavky klientů, kdy u těch největších kampaní dokáží oslovit 4,4 milionu YouTube odběratelů, 1,3 milionu facebookových uživatelů a přes 270,5 tisíce těch instagramových.

A kdo by chtěl poznat Jak vám mohou pomoci YouTubeři při propagaci značek, pak muže navštívit seminář, který se koná ve středu 24. února v pražském Impact Hubu od 13 hodin do 17:30 hod. Propagační story marketingově minimalistická videa nejsou jen trendem budoucnosti, ale již i nezbytností současnosti v multi-channel distribution, omni-channel distribution, open channel distribution a global channel distribution informací ale také i produktů.

Ten, koho tato problematika zajímá, se může těšit na novou knížku Marketingový minimalismus, kterou pro vás chystá mezinárodní tým pod vedením autora tohoto článku tak, aby v březnu vyšla. A pokud chcete vydání podpořit svou inzercí v knížce a DVD či sponzoringem je možné kontaktovat editora na doktor81@seznam.cz a domluvit se na podmínkách.

Čtěte také