Výzkum trhu

Mobilní zařízení v roce 2017 zvýší sledování on-line videa o 20 %

Podle studie s názvem Online Video Forecasts 2017, kterou vydala mediální agentura Zenith, se sledování on-line videa v roce 2017 zvýší o 20 %.

Spotřebitelé po celém světě letos stráví sledováním on-line videa v průměru 47,4 minuty denně, což představuje značný nárůst ve srovnání s 39,6 minuty v roce 2016. Ten bude vyvolán 35% nárůstem sledování na mobilních zařízeních (smartphonech a tabletech) na 28,8 minuty denně, zatímco sledování na pevných zařízeních (stolních počítačích, noteboocích a chytrých televizích) se zvýší o pouhá 2 % na 18,6 minuty denně.

Třetí vydání každoroční zprávy agentury Zenith Online Video Forecasts obsahuje historické údaje a předpovědi spotřeby on-line videa a reklamy spolu s komentáři týkajícími se vývoje jednotlivých trhů z pohledu místních odborníků. Letošní vydání pokrývá 63 klíčových trhů, tedy více než loňských 57. Pod pojem „on-line video“ je zahrnut video obsah sledovaný přes internetové připojení, včetně platforem vlastněných televizními společnostmi (např. Hulu), over-the-top služeb fungujících na principu předplatného (Netflix), stránek pro sdílení videí (YouTube) a videí sledovaných na sociálních médiích (Facebook).

Množství dostupného video obsahu rychle vzrůstá na všech platformách, ale v posledních několika letech si video obzvláště rychle osvojila sociální média. Přidala nástroje, které uživatele a značky vybízejí k vytváření a sdílení videí, a přenášejí nyní živé video vysílání, jako jsou sportovní události. Na mnoha trzích je v současné době po serveru YouTube druhým největším dodavatelem video obsahu Facebook.
 

Sledování videí na pevných zařízeních letos dosáhne vrcholu, chystá se přechod na mobilní zařízení

Rok 2017 bude představovat vrchol pro video na pevných zařízeních, jehož sledováním spotřebitelé po celém světě stráví v průměru 19 minut denně. Sledování na chytrých televizích i nadále roste, ale ne dostatečně rychle, aby vykompenzovalo pokles sledování na stolních počítačích a noteboocích. Spotřebitelé se naopak zaměřují na mobilní zařízení. Agentura Zenith předpovídá, že v roce 2018 sledování na pevných zařízeních poklesne o 1 % a v roce 2019 o další 2 %.

Sledování mobilního videa, kterým v letošním roce lidé tráví v průměru 29 minut denně, mezitím v roce 2018 vzroste o 25 % a v roce 2019 dokonce o 29 %. Tento nárůst bude podporován rozšiřováním mobilních zařízení, vylepšenými displeji a rychlejším připojením pro přenos mobilních dat. V roce 2019 mobilním zařízením připadne 72 % veškerého sledování on-line videa ve srovnání s letošními 61 %.
 

Výdaje na reklamu v on-line videích vzrostou v roce 2017 o 23 %

Rychlý nárůst konzumace videa vede ke stejně rychlému rozmachu video reklamy. Zenith predikuje, že celosvětové výdaje na on-line video reklamu v roce 2017 vzrostou o 23 % na 27,2 miliardy USD z 22,2 miliardy USD v roce 2016. Meziroční nárůst dosáhl vrcholu v roce 2014 se 37 % a od té doby současně s rozšiřováním reklamy v on-line videích postupně klesal. Pro rok 2018 předpovídáme nárůst o 21 % a pro rok 2019 o 17 %, kdy výdaje na reklamu v on-line videích dosáhnou hodnoty 38,7 miliardy USD.

Reklama v on-line videích postupně nabývá na významu pro trh s digitální display reklamou, stejně jako se video stává nedílnou součástí internetové zkušenosti spotřebitele. V roce 2019 se on-line video bude podílet na celkových výdajích na digitální display reklamu 31 %. Bude to znamenat nárůst ve srovnání s 28 % v roce 2017 a 21 % v roce 2012.
 

V roce 2018 bude reklama v on-line videích směřovat primárně na mobilní zařízení

Ačkoliv k většině sledování videa nyní dochází na mobilních zařízeních, většina výdajů na reklamu směřuje stále na pevná zařízení. Zenith odhaduje, že výdaje na reklamu ve videích sledovaných na pevných zařízeních letos dosáhnou hodnoty 15,2 miliardy USD ve srovnání s výdaji na reklamu ve videích sledovaných na mobilních zařízeních v hodnotě 12,0 miliardy USD. Videa sledovaná na pevných zařízeních se zobrazují na větších obrazovkách a často v méně rušivém prostředí než videa sledovaná na mobilních zařízeních. Účinněji tudíž předávají zprávy značek, a proto je preferují zadavatelé reklamy. Tento přístup však v příštím roce přestane převažovat a objem sledování mobilního videa i výdajů na mobilní reklamu se zvětší: jejich hodnota dosáhne 18,0 miliardy USD, a předstihnou tak výdaje na reklamu ve videích sledovaných na pevných zařízeních v hodnotě 15,0 miliardy USD.

„On-line video je jeden z nejrychleji rostoucích reklamních kanálů, který vyvolává vysokou poptávku značek po vysoce kvalitním obsahu,“ říká Jonathan Barnard, Head of Forecasting a Director of Global Intelligence společnosti Zenith. „Video platformy, které přitáhnou pozornost největšího množství spotřebitelů tím nejlepším obsahem, dosáhnou největšího zisku.“

„On-line video značkám nabízí příležitost využívat mocné digitální technologie ke komunikaci se spotřebitelem jakožto jednotlivcem a ne s demografickou skupinou v podobném prostředí vysokého zapojení, díky kterému je pro budování značky tak účinná televizní reklama,“ uvedl Vittorio Bonori, Global Brand President společnosti Zenith. „Televize a on-line video se navzájem vhodně doplňují. Televize nabízí dosah a sdílené zkušenosti a on-line video zacílení a personalizaci.“

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *