Výzkum trhu

Nemáme se špatně, ale můžeme se mít líp, uvádí Češi

V české společnosti převažuje ohledně budoucnosti optimismus. Z průzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že čtvrtina obyvatel předpokládá, že se jejich osobní ekonomická situace v následujícím půlroce zlepší. Pouze 12 % se pak obává zhoršení. Kromě toho jsme i pozitivnější ve vnímání současné ekonomické situace ČR, a to především v kontextu srovnatelných zemí střední Evropy.

Česká populace je v pohledu na současnou ekonomickou situaci České republiky rozdělena na dva stejně početné tábory. 48 % se domnívá, že je tato situace dobrá, stejné procento ji pak považuje za špatnou. Mnohem optimističtější jsou v ohledu na stav jejich země Němci, kde ekonomickou situaci považuje za dobrou 75 % obyvatel. „V České republice nás může těšit, že jsme oproti srovnatelným zemím v regionu, tedy Polsku a Maďarsku, s ekonomickou situací země spokojenější“, uvádí Lenka Sazmová z agentury Ipsos. Poměrně špatně jsou na tom země jižní Evropy, konkrétně pak Španělsko a Itálie, kde shodně současnou ekonomickou situaci hodnotí dobře pouze 15 % obyvatel.

ipsos01

Spokojenost s ekonomickou situací země se pak často promítá i do spokojenosti s osobní ekonomickou situací. Přestože nemalá část populace svoji současnou finanční situaci nehodnotí jako příliš uspokojivou (42 %), převažují ti, kdo ji považují za uspokojivou, nebo dokonce velmi dobrou (58 %).

Vyhlídky, že se v příštím půlroce tato situace změní k lepšímu, má 23 % obyvatel, zejména pak mladší lidé. Pouze 12 % obyvatel si pak myslí, že se jejich situace v tomto časovém horizontu zhorší. Výrazný trend směrem k lepšímu lze pozorovat především v dlouhodobé perspektivě. Ještě v roce 2012 se obávalo zhoršení osobní ekonomické situace 7 z 10 Čechů, přičemž zlepšení očekávala pouze 3 %.

ipsos02

Zajímavé zjištění je i to, za jaké výrobky či služby hodlá česká společnost v následujícím půlroce zvyšovat své výdaje. Nejčastěji se jedná o jídlo, energie, pohonné hmoty nebo vybavení do domácnosti. Naopak šetřit se v následujících šesti měsících chystají Češi především na alkoholu a s tím spojenými návštěvami restaurací.
„České ekonomice se daří a s tím jde ruku v ruce i ochota lidí více utrácet. Z našeho výzkumu pozorujeme, že Češi plánují zvyšovat především výdaje, které jsou spojeny s jejich každodenním životem“, doplňuje Sazmová.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *