Knihy

Nová kniha L. Čichovského – Inspirativní marketingové zajímavosti

V srpnu, v den autorových narozenin byla vydána nová, podle google.com v pořadí již 31. odborná kniha autora s lákavým názvem „Inspirativní marketingové zajímavosti“. Proč s lákavým názvem? Především proto, že autor ve 43 esejích shrnul ty nejvýznamnější trendy v marketingu, které by měly a mohly inspirovat české marketery.

A také podnikatele k využití, protože s jejich aplikací v českém a evropském podnikatelském prostředí lze docílit vyšších výkonů a výkonnosti produkce a efektivních prodejů produktů zákazníkům a spotřebitelům.

Vzpomínám si, jak autor v monografii vydané v roce 2001 s názvem Marketing na rozhraní dvou tisíciletí (vydalo nakl. RADIX Praha) čtenářům v úvodu slíbil, že se pokusí každé 3 roky vybrat to nej z českého i zahraničního marketingu a aplikačně je připravit tak, aby návodově pomohly českým podnikatelům a prodejcům k úspěchu v EU. Po 15 letech mohu s plnou odpovědností tvrdit, že autor své slovo splnil a plní, protože již 5 brožur pomáhá podle recenzí podnikatelům, prodejcům a marketerům. Navíc autor založil tři edice s názvy: Jak, Jak na to a J@K ve třech nakladatelstvích, kde zveřejňuje návody, jak dělat efektivní nízkonákladový marketing.

marketingove_zajimavosti_1

Jeden z recenzentů – Prof. Veniále z Itálie o autorovi a knize napsal : „Knížka „českého Kotlera“ je super cool a hýří velmi zajímavými podněty, které je možné považovat za skvělé inspirace pro dosažení vysoké efektivity marketingu při tvorbě a distribuci hodnot pro tržní spotřebu nejen v Eu-27.“ Autor totiž cíleně a fundovaně nejenom že vybral to nejlepší z marketingu a jeho teorii i aplikační praxi za roky 2013 až 2015 ale sám osobně svými výzkumy a aplikacemi přispěl k jeho rozvoji. Prof. M.A. al – Suwwaidi z Kataru v recenzi na knížku napsal a vyjmenoval:“ že autor uvedl do teorie a praxe zcela nové a originální metody nových trendů marketingu jako jsou: app marketing, biochemický marketing, dopaminový a serotoninový marketing, nízkonákladový marketing, minimalistický marketing atd.“ Uvedené aplikace autor zpracoval teoreticky a navrhl i jejich praktické využití a to je ohromný jeho osobní přínos marketingu a pro jeho dynamický rozvoj. Velmi potěšitelné je, že Prof.L. Čichovský uvedené poznatky zpracoval formou 43 esejí a to velmi čtivě, návodově a každou esej doplnil spoustou barevných fotografií, schémat a pérovek, které významně přispívají k zajímavosti a výpravnosti textu. Čtenáři se tak dostává do rukou knížka velmi zajímavá o které Prof. M. Storr z Německa řekl:“ Autor měl šťastnou volbu při výběru témat ,která mohou zejména v nízkonákladovém formátu a to je velmi podstatným rysem výběru, ukázat podnikatelům cestu k prosperitě, efektivitě a podnikatelskému úspěchu.“ Důraz na přívlastek nízkonákladový se prolíná celým textem knihy. Autor si totiž uvědomuje, že transfer marketingových myšlenek v důsledky vyšších prodejů, výkonů, výkonnosti a zisků je založen na tom, aby marketing používal zejména nízkonákladových metod a principů marketingového minimalismu, protože veškerý marketing a jeho náklady či investice zaplatí kupující, zákazník, uživatel a spotřebitel v ceně produktu nebo koupené služby. A protože cena je jedním z atributů významné konkurenceschopnosti produktů a značek je výše uvedená teze jistě logická a pochopitelná. Prof. T. Yamato (Kjoto University) v recenzi na knížku napsal:“ Mám upřímnou radost, že existují lidé, kteří sledují trendy a vývoj marketingu a dokáží z nich vytáhnout to nejpodstatnější, co lze snadno, rychle a levně aplikovat v podnikání nejen v Evropě ale na celém světě“

Marketing je nástrojem a filosofií dosažení výkonu a výkonnosti tvorby a distribuce hodnot. „Vývoj marketingu pokračuje mílovými kroky a jeho dynamika se rozvíjí exponenciální řadou…..“, Tato slova autor napsal v knize Výzvy marketingu v současné krizi (vydalo nakl. Adart v roce 2013, ISBN 978-80-904645-7-5) v kapitole 2, kde se snažil zdokumentovat cíle a vize marketingu pro optimalizaci výkonu a výkonnosti producentů hodnot. Rozvoj marketingu je totiž natolik rychlý, že se jen obtížně sledují trendy např. v oblasti sociálních sítích, kdy např. na Facebooku (-sbírce hlav, jak říkají marketeři) se denně objevují 3 nové aplikační možnosti a změny. Proto je nutné a záslužné, tak jak to udělal autor, průběžně sledovat jen trendy a zajímavosti, které se dají inspirativně uplatnit v českém podnikatelském prostředí pro zvýšení transformace potenciálů různých forem, verzí, formátů a způsobů marketingu do inovací a jejich uplatnění pro vyšší efekty konkurenceschopnosti produktů a producentů, pro vyšší efekty dosažitelných počtů prodejů, vyšších tržeb, obratů a zisků.

Knížka vychází v papírové verzi, současně ve verzi elektronické na CD/DVD a současně také jako verze pro všechny typy elektronických čteček. Ke knížce existují současně ppt prezentace pro verzi ČJ, RJ, AJ pro předmět Zajímavosti moderního marketingu, které autor učil na britské Open University, University of Vicenze, VŠEM a na letních školách marketingu a letních školách inovací v Kjotu (Japonsko), v Doha (Katar) a na dalších VŠ čtyř kontinentů.

Přál bych Vám, aby texty byly pro Vás inspirací pro efektivní marketing a tvorbu kvalitních adresných hodnot očekávaných kupujícími….

Autor si pro čtenáře Marketingových novin a odběratele jejich Newsletterů připravil zajímavý dárek – benefit, protože již více jak 10 let píše pro Marketingové noviny zajímavé příspěvky. Prvních 50 zájemců, kteří si napíší o elektronickou verzi na e-mailovou adresu autora: Doktor81@seznam.cz, dostanou obratem elektronickou verzi zdarma.

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *