Výzkum trhu

Obchodní řetězce a optimalizace pokladen

Průzkum třetí vlny monitoringu pokladen česko-slovenské sales promotion agentury Sales House s.r.o., který proběhl od 1. do 20. prosince 2013 u  obchodních řetězců, potěšil prodejce. V předchozím měření byla optimalizace pokladen pro některé řetězce tvrdým oříškem. Pět a více čekajících bylo zaznamenáno u minimálně čtyř obchodů z deseti, prosincové měření ukázalo lepší přípravu a pět a více čekajících už jen u dvou z deseti případů. Nejhůře dopadl Globus, kdy v polovině případu byla fronta pěti a více lidí, a dále Makro celkově ve 33 %. U obou se tak jednalo o nárůst více jak o 10 % oproti listopadovému měření a u Globusu dokonce více jak o polovinu oproti prvnímu měření v dubnu.

vytíženost pokladen 1

Naopak například Interspar snížil čekání více jak pěti lidí na pokladně z listopadových 42 % na 10 %, avšak vůbec nebyla zaznamenána pokladna s jedním a méně čekajícím. Pokles delších front byl dále zaznamenán u řetězců Albert, Kaufland a Tesco. I tak zde však údaj jednoho a méně čekajících byl zaznamenán jen v nepatrném procentu. Snad jen Tesco se 13 %. Vyvážená optimalizace pokladen během prosince, kdy jak v přetížení, tak minimálním vytížení má vyrovnaná procenta, byla zaznamenána u řetězce Billa.

graf SH2

Nejvytíženějšími dny pro pokladny před Vánoci se staly víkendy, kdy v průměru ve zhruba 40 % byly pokladny přetížené, a to víceméně po celý den. Při srovnání všech třech měření, tedy duben, listopad a prosinec, to byly středy a soboty. Nejméně vytíženými dny se pak staly pondělky.

Čtěte také