Výzkum trhu

Obrat výzkumného trhu v roce 2017

Po loňském osmiprocentním růstu se výzkumný trh ustálil na dalším mírném navýšení obratu o 3%. V roce 2017 byla celková odhadovaná velikost trhu 2 729 mil. Kč. Vývoj obratu menších i větších subjektů vykazuje podobnou dynamiku. Členské agentury SIMAR se na obratu trhu podílely v posledních pěti letech stabilními 60%.

V každoročním šetření jsme oslovili 44 subjektů, jejichž hlavním předmětem podnikání je výzkumná činnost. Získali jsme odpovědi od 21 subjektů; odhad za celkový trh je dopočítán podle veřejných výstupů z Obchodního rejstříku, informací o obratu z předešlých let a dalších informací o vývoji trhu.

Pořadí agentur podle obratu v roce 2017

Pohled na největší výzkumné agentury v ČR nenabízí žádné překvapení. Ve vedení je pět mezinárodních agentur, které tvoří 62% celkového obratu. Výměna pořadí na prvních dvou místech souvisí s rozdílným účtováním mezinárodních projektů spíše než se skutečným výkonem na lokálním trhu.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *