V tomto soutěžním kole získala vítězství jednoznačně s velkým náskokem (1,8 bodu) kampaň Paletový ostrov pro Jägermeister. Zadavatelem realizace a klientem byla společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. Kreativní agenturou a realizátorem byla společnost DAGO s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,8 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 8,7 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala realizace ohodnocení 8,7. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci dokonce 9,0 bodu.

Říjnové realizace hodnotila porota v počtu šesti osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:
JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie