Marketing

POPAI CE ve spolupráci s IPSOS zahajuje rozsáhlou studii nákupního chování na našem trhu

Nový průzkumový projekt „Shopper Engagement Study“, který realizuje asociace POPAI CE ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos, nabídne komplexní pohled na nakupování českých zákazníků a na potenciál pro tvorbu lepších míst prodeje a in-store aktivit.

Tato nejrozsáhlejší studie nákupního chování ve všech významných maloobchodních kanálech v oblasti FMCG se zaměří na aspekty vlivu místa prodeje na zákazníky, jejich preference, zvyky, chování a zkušenosti při plánování nákupu a samotném nakupování v supermarketech, hypermarketech, diskontech a prodejnách tradičního trhu.

Výstupy studie budou praktická doporučení pro značkové výrobce, maloobchodníky, agentury a dodavatele in-store řešení, jak lze dosáhnout lepších výsledků, jak lépe zaujmout zákazníky a být schopen je dlouhodobě uspokojit. Díky hlubšímu a komplexnějšímu porozumění nákupnímu rozhodování poskytne marketérům potenciál pro optimalizace pre-store a in-store komunikačních a merchandisingových strategií.

Průzkum je skvělou příležitostí pro společnosti, které chtějí lépe porozumět vlivům na nákupní rozhodování zákazníků ve svých a příbuzných produktových kategoriích v různých maloobchodních formátech. Metodologie je založená na propojení prodejních dat s detailní analýzou všech vlivů, které mohly vést ke koupi nebo odmítnutí koupě produktů v nákupním košíku se zaměřením na stávající stav prodejního prostředí, specifické role a efektivitu používaných typů POP komunikačních nástrojů.

Projekt je lokalizací úspěšného globálního výzkumu, který již od roku 2012 realizuje světová centrála POPAI v USA. V rámci průzkumu je využito pokročilé metodologické a analytického know-how POPAI Global a sofistikované statistické metody.

Do průzkumu budou zapojeny všechny hlavní maloobchodní řetězce působící na území České republiky pro specifická srovnání a svědectví o aktuální situaci na prodejnách a nákupním chování populace dle jednotlivých maloobchodních formátů a maloobchodních značek.

Průzkum bude zahrnovat analýzu 6300 nákupních košíků a rozhovorů s nakupujícími zákazníky na téma jejich nákupního plánu a následného nákupu. Současně budou mapovány vlivy promočních aktivit, POP materiálů a aktuálního stavu v prodejnách na koupi zboží.

Součástí projektu je aktivní PR podpora, která má za cíl podpořit přijetí výsledků výzkumu odbornou veřejností a usnadnit praktickou implementaci a nastavení prodejních koncepcí v maloobchodních sítích.

Čtěte také