Výzkum trhu

Používání nových technologií není bez potíží, říká studie

Podle nové studie poradenské společnosti Accenture mají moderní zařízení, jako jsou chytré hodinky, domovní termostaty, monitory fyzické zátěže, chytré zábavní systémy v automobilech, domácí bezpečnostní kamery a podobná zařízení stále rezervy v intuitivním a komfortním užívání.

Až 83 % lidí má potíže při používání právě těchto zařízení. Tímto fenoménem se zabývá aktuální zpráva společnosti Accenture s názvem Jak přitáhnout zákazníky digitálních technologií v novém propojeném světě.

Jednoznačně největší problémy, a to podle 21 % lidí, vyplývají ze složitosti používání zařízení a 19 % dotázaných má problémy s jejich optimálním nastavením. Přitom celých 33 % lidí ze všech věkových a geografických skupin uvedlo „snadné používání“ jako nejdůležitější kritérium při rozhodování o koupi produktu. Funkce a možnosti výrobku jsou důležité pro 29 % dotázaných. A pro 22 % je při nákupu důležitá „důvěryhodná značka“.

„Některé technologické společnosti by se u nových chytrých zařízení měly vrátit zpátky k rýsovacímu prknu a začít znovu a lépe. Promyslet svůj přístup k vývoji produktů tak, aby byl více zaměřen na uživatelské pohodlí zákazníka,“ řekl Sami Luukkonen, výkonný ředitel skupiny elektroniky a technologií ve společnosti Accenture. „Měli by provést zásadní změny, nezaměřovat se hlavně na detailní odlišení produktů jednotlivými funkcemi, ale spíše na jejich využitelnost jako takovou.“

Co se lidé chystají koupit?
V horizontu 12 měsíců jsou respondenti k nákupu zmíněných chytrých moderních zařízení spíše zdrženliví, ovšem na období příštích pěti let jsou jejich plány mnohem smělejší. V průběhu roku například plánuje nákup nositelného monitoru fyzické zátěže 12 % zákazníků, ale do pěti let si jej chce koupit 40 % z nich. Chytré hodinky si v příštích 12 měsících hodlá koupit 12 % a do pěti let 41 % zákazníků.

Dalšími kategoriemi, jejichž nákup v příštích pěti letech zvažuje významná skupina zákazníků, jsou chytré zabezpečovací systémy (41 %), inteligentní termostaty (39 %), chytré zábavní systémy v automobilech (37 %), domácí 3D tiskárny a brýle se zabudovanými displeji, které plánuje koupit 35 % zákazníků.

Tradiční kategorie zpomalují růst
Průzkum odhalil, že po několika letech rychlého růstu mají nákupní trendy v několika významných a tradičních kategoriích moderních technologií zpomalující tendenci. Mezi roky 2014 a 2015 procento respondentů, kteří plánují nákup určitého zařízení, pokleslo u 9 z 13 zkoumaných kategorií produktů, včetně smartphonů, tabletů, notebooků, televizorů s vysokým rozlišením a stolních počítačů.

O nákupu smartphonu v příštím roce například uvažuje 54 % zákazníků, což je pokles o čtyři body oproti 58 % v minulém roce. Další znatelný pokles nastal u tabletů, které zamýšlí v příštím roce zakoupit 38 % zákazníků oproti 44 % v minulém roce. Obdobná situace je u televizorů s vysokým rozlišením, které si hodlá zakoupit 36 % oproti 44 % zákazníků v minulém roce.

http://www.dreamstime.com/stock-photos-business-woman-tablet-computer-successful-image31253663

„Jelikož plánované nákupy u tradičních kategorií zařízení vykazují pokles, měly by technologické společnost pokles příjmů nahradit prodeji nových kategorií zařízení, jako jsou nositelné zdravotní a cvičební monitory,“ dodává Luukkonen. „Tyto kategorie jsou nejlepším příkladem rozšiřujícího se trhu tzv. internetu věcí, který bude pro růst technologických firem na mnoho následujících let rozhodující.“

Společnost Accenture vidí internet věcí jako slučování inteligentních produktů a služeb, které komunikují mezi sebou i s uživateli v celosvětové síti.

Digitální nedůvěra
Průzkum zjistil, že pro zákazníky je velmi důležitá důvěra. Více než polovina z nich (54 %) si není vždy jistá bezpečností svých osobních dat na internetu, např. e-mailových adres, čísel mobilních telefonů a historií svých online nákupů. Navíc procentuální podíl zákazníků, kteří „nejsou přesvědčeni, že jsou jejich osobní data na internetu chráněna, a proto tímto způsobem informace nikdy nesdílí“ vzrostl ze 7 % v minulém roce na letošních 10 %.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *