On-line

Prostřednictvím mobilního telefonu nakupuje pravidelně 12 lidí ze sta

Podle průzkumu společnosti Seznam.cz 12 % dotázaných běžně uskuteční celý svůj nákup přes mobil. Z dat vyplynulo, že toto počínání je bližší mužům než ženám. Narůstající význam chytrých telefonů potvrzují také trendy mobilní reklamy u služeb společnosti Seznam.cz.

Například reklamní systém Sklik si od ledna do května letošního roku připsal 13% nárůst prokliků na reklamu z mobilního vyhledávání. Stejná tendence je patrná i u internetové televize Stream.cz, jež v červnu zaznamenala víc kliknutí na videoreklamu před pořady z mobilů než z klasických počítačů.

Průzkum uskutečněný v květnu 2016 přes nástroj Seznam.cz Výzkumník se dotazoval na zvyklosti a používání mobilního internetu. Vyplynulo z něj, že 12 % z těch, kteří internet v mobilu využívají, běžně přes mobil uskuteční i celý svůj nákup. To znamená, že 12 lidí ze sta si zboží v mobilu vybere, případně porovná s dalšími produkty a na závěr i potvrdí tlačítkem zaplatit. „Velkou roli v nákupním procesu hraje mobil i u těch, kteří si zatím na dokončení nákupu v něm netroufají. Běžně totiž k výběru zboží a zjištění dalších informací používá mobil 41 % respondentů našeho průzkumu, 24 % pak výjimečně. Nákup včetně provedení platby dokončují tito lidé přes počítač, nebo pak osobně na prodejně,“ interpretuje výsledky průzkumu Marko Zekič, manažer mobilní reklamy společnosti Seznam.cz.

Mezi ženami a muži je více jak 10% rozdíl v tom, jak používají internet v mobilu k nakupování. 38 % mužů totiž potvrdilo, že mobil běžně využívá ke čtení recenzí, výběru zboží nebo k samotnému nákupu. Oproti tomu jen pro 29 % žen je mobil běžnou součástí nakupování, 36 % z nich dokonce mobil k této činnosti nevyužívá vůbec. „Zajímavé jsou výsledky z pohledu věku respondentů. Neukazují totiž téměř žádný rozdíl. Jak pro 37 % mladých (ve věku 10 – 24 let), tak pro 37 % ekonomicky aktivních (ve věku 25 – 44 let) je mobil běžným prostředkem při nakupování,“ komentuje Marko Zekič.

Čtěte také