Marketing

Šest principů moderní reklamní kampaně s využitím marketingového minimalismu

V minulém článku jsem psal o tom, jak s využitím maximálního zjednodušení (simplicismu) produktu můžeme získat inovovaný výrobek (proces inovačního marketingového minimalismu) s novým, lepším spektrem konkurenčních výhod, vyšší hodnotou užitků pro spotřebitele a současně nižší prodejní cenou. Jestliže se Vám to podaří a já věřím, že ano, pak nyní stojíte před situací, kdy uvedené a výše popsané nové hodnoty máte sdělit spotřebiteli, aby se o nich dozvěděl a aby inovovaný produkt vyzkoušel a začal kupovat.

Nezačnu ale od designování obalu inovovaného produktu, ale od vymyšlení marketingově minimalistické strategie (ta totiž sekundárně již pracuje pak s návrhem obalu), která s minimem nákladů, energie a nástrojů mixu chce docílit maximálních efektů prodejnosti v režimu výkonnostního minimalistického marketingu.

První princip: Představme si např. že umíme takto zjednodušit a vytvořit ovladač televizoru jen na tři tlačítka s využitím intuitivní logiky a pak všechna zařízení od dané značky ovládat. Jak toto sdělit lidem a použít přitom marketingového minimalismu? Nejlepší a praxí ověřené je využití poznatků teorie kauzality. Ta v režimu emoční psychologie řetězení faktů dokumentuje že, situace A způsobí událost B ta vytvoří reakci C atd. tedy jde o teorii „příčina – důsledek – následek“. Jinými slovy situace A by v marketingovém minimalismu měla vést v důsledku k informovanosti a touze produkt si vyzkoušet (B) a následně ke zvýšení prodejů produktu (C) a zvýšení spontánních referencí produktu na sociálních sítích.

Firma Sony např. v rámci marketingového minimalismu s minimem nákladů a energie informovala všechny své prodejce a prodejní řetězce v režimu sdílení informací k 03/2015, aby ve všech prodejnách v EU-28 předváděli všem zájemcům konkrétní elektroniky SONY od televizorů pro DVD až atd. nový třítlačítkový ovladač s intuitivní logikou ( situace A). Důsledkem bylo vyzkoušení si jej v akci v obchodech (důsledek B) a následek (C) bylo zvýšení koupí a současně reference na sociálních sítích, kde se prezentovali zkušenosti, amatérská videa i odborné recenze s využitím virálních efektů a efektů valící se lavinové informační, zájmové, kupní a referenční koule. Teorie kauzality v praxi ukázala, jak jí lze efektivně využít v marketingovém minimalismu. Situaci A tedy v jeho rámci strategicky koncipujeme jako emočně a argumentačně bohatý, nejjednodušší marketingový kanál(!!!!), kterým se sdělují efektivně a interaktivně informace těm, kteří mají v daném čase o produkt zájem adresně. Ne tedy jako drahý mix mnoha kanálů pro populaci. Podobně třeba zahradnictví Starkl informovalo s využitím marketingového minimalismu o nové odrůdě červeného rybízu s délkou střapců až 23 cm (!!!) a skvělé chuti při obří velikosti plodů na prodejních dnech a současně na Facebooku v profilu zahrada a zahradničení a důsledkem byla lavina zájmu o sazenice a lavina pozitivních referencí.

rybiz_1

Druhý princip: V roce 1973 David Lewis teorii kauzality rozpracoval do teorie kontrafaktů
http://difder.webnode.cz/news/kontrafaktualni-teorie-kauzality-davida-lewise/ , kdy se strategicky zabýval tím, co se stane, když nenastane situace A. Zde si uvědomil, že když nenastane situace (A) nenastane ani důsledek (B) a ani následek (C) ale současně si uvědomil, že když nenastane situace (A) může nastat důsledek (B) a následek (C) tedy v pozitivním režimu. Jinými slovy v systému marketingového minimalismu, lze eliminovat marketingový informační reklamní kanál na minimum a přesto důsledky a následky mohou být u inovovaného produktu ohromující.

A chcete příklad? Skupina lidí se zdravým životním stylem se zamyslela hlavou (http://ekozahrady.com/jedly_travnik.htm) a místo zelených sterilních anglických trávníků kolem milionů domků ve městech i na vesnicích se rozhodla navrhnout a pěstovat variabilní jedlé trávníky, kde rostlinky při každém pokosení nabízejí chutný základ listového salátu nejrůznějších mix odrůd rostlin pro mnoho rodin a lze jej i zamrazit a mít jistotu, že je ekologicky vypěstovaný a zdravý. V tomto příkladu nemusela nastat ani informační fáze A v rámci marketingového minimalismu, protože kdo viděl, ten spontánně vyzkoušel a sám si založil jedlý trávník a k tomu ještě referoval v režimu dominového efektu intuitivní marketingové komunikace a spontánní vícevrstevnaté marketingové komunikace na sociálních sítích.

zahrada_2

Třetí princip: Dalším způsobem minimalistické reklamy je využití strategie principu Out of home při jejím koncipování. Jde v podstatě o piktogramové ztvárnění produktů daného brandu od daného producenta. Piktogramy nebo schematické obrázky přitom jednoznačně určují názorně konkurenční výhody produktu, jeho užitky, cenu, tedy hodnoty, které v minimalistickém marketingu a reklamě člověk vnímá jako rozhodující motivy pro koupi (http://www.designboom.com/design/tbwa-paris-mcdonalds-minimal-campaign-05-27-2014/)

burger_1

Schematické obrázky používá např. v minimalistické kampani McDonald ve Francii nebo Lego (http://www.buzzfeed.com/copyranter/the-nine-best-minimalist-print-ads-in-the-world#.hx2B3b1V2p) – kampaň Imagine, Guiness aj. Piktogramy pak např. mezinárodní Jezdecká federace FEI. Piktogramy vycházejí z návrhu švédského olympionika Pedera Fredricsona. Velmi výhodné je využití v souběhu s geolokací v reklamě, kde lze připisovat zdarma např. s využitím Foursquare ke konkrétnímu místu a produktu také reference pozitivní či negativní.

Foursquare-business-iOS-App

Čtvrtý princip: Dalším příkladem je využití intuitivní minimalistické reklamy (srovn. Knihu M. Tomana – Intuitivní reklama) pro situaci A. V podstatě jde o to vymyslet jak vydělat na úsporách a minimalizaci všeho a přitom zákazníkovi intuitivně nabídnout motiv pro koupi ve smyslu většího spektra konkurenčních výhod, vyšších hodnot užitků, nižší ceny a současně přínosů pro společnost ve smyslu nižší uhlíkové stopy. To se nejjednodušeji realizuje tak, že nabídka je zaměřená na pudové principy a jednání člověka, které jsou realizovány spontánně a podprahovým jednáním. Podprahové jednání totiž funguje dříve a s větší intenzitou než následné rozumné uvažování. Jde např. o principy scent marketingu, stunt marketingu (http://www.marketingovenoviny.cz/marketing_10515/) aj. Jedenáct minimalistických reklam tohoto principu najde zájemce na http://g.cz/11-minimalistickych-reklam .

Pátý princip: Zajímavým principem minimalistické reklamy je minimalistická reklama – antireklama. Tento princip v minimalistické podobě staví do kontrastu produktové hodnoty jako motivy pro koupi a upozorňuje na potenciální negaci pro společnost. Příkladem jsou minimalistické antireklamy sponzorů olympiády v Soči, kdy při výstavbě areálu zahynulo 9 dělníků, nebo 400 Nepálců podle Thegardian při stavbě areálu mistrovství světa v kopané v Kataru pro rok 2022, aby se druzí mohli bavit…..

antireklama

Princip šestý: Dalším princip je založen na sekvenci minimalistický příběh – produkt na konci. Jde v podstatě o reklamu, která nejprve vypráví zkratkou humorný a emocemi nabitý příběh a na konci se objeví propagovaný výrobek. Příkladem může být minimalistický příběh kecek používaný v reklamě Vodafonem, který má proporčně zdařile uveden příběh a reklamu. Příběh zdařile uvádí hodnoty proč si tarif Vodafonu koupit. Navíc příběh propaguje i obuv pro mladé jako druhý produkt, což je další přidaná hodnota. Naproti tomu disproporčně působí reklama Kofoly, kde na začátku dominuje příběh šišlajícího nezbedného psa a na konci je jen zmínka o nové meruňkové Kofole. V tomto případě zaujme příběh třeba o likvidaci kecek, který má velkou sledovanost ale nový produkt nemá vykresleny hodnoty a motivy, proč by jej zákazník měl koupit. Nemám teď v obou případech na mysli videa běžící na You Tube a v TV ve formátu drahé reklamy ale jednostránková grafická zobrazení.

kecky_fofola

Při tomto principu v podstatě jde o dodržení proporční afinity reklamy ke: (1) značce, (2) hodnotám pro zákazníka, (3) emocím pro sledovatele s cílem vytvořit podprahový i nadprahový motiv pro koupi.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *