Marketing

Soutěž na novou vizuální identitu PQ 2019 vyhrálo studio OFICINA

PQ vyhlásilo koncem září výběrové řízení na novou identitu 14. ročníku festivalu. Zadáním bylo najít vizuální řešení, které by vycházelo z konceptu abecedy, jež provázela letošní oslavy 50. výročí PQ. Studio OFICINA ve svém návrhu vsadila na animaci abecedy.

„V rámci konceptu vizuální identity jsme vycházeli ze dvou principů, které se vzájemně doplňují. Jsou jimi řád a proměnlivost. Řád, jako princip universální harmonie, je prezentovaný zlatým řezem převedeným do layoutu. Náhodné uspořádání prvků ovlivněných silou přitažlivosti v kombinaci s rotací prostoru určuje princip proměnlivosti.“, popisuje svůj návrh studio OFICINA.

Předložené návrhy hodnotila interní komise PQ. K vítěznému návrhu se výkonná ředitelka PQ 2019, Michaela Buriánková, vyjádřila: „Grafický návrh od studia OFICINA má největší potenciál z pohledu oslovení široké veřejnosti. Originální grafické řešení využívající rozpohybované prvky PQ vizuálu jsou vítanou změnou oproti rigidní grafice z minulých ročníků. Navržená grafika využívá škálu dalších barev, které se mohou stát snadno rozpoznatelným prvkem ve spojení brandu PQ pro danou cílovou skupinu.“

Čtěte také