Internet

SPIR: Ministr vnitra posouvá ČR k autoritativním režimům

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) jednoznačně odmítá úvahy ministra vnitra Milana Chovance směrem k tzv. odanonymizování internetu a povinné registraci internetových uživatelů.

SPIR, jež sdružuje přední subjekty české internetové ekonomiky od poskytovatelů obsahu až po telekomunikační společnosti, považuje prohlášení ministra za populistické a neslučitelné se svobodnou a demokratickou společností.

„Myšlenka ministra vnitra na tzv. odanonymizování internetu je skandální a přibližuje nás autoritativním režimům. Internetové prostředí zachycuje nekonečné množství často intimních dat o každém z nás a Velký bratr neměl nikdy v historii tak snadno cestu ke své existenci. Iniciativu pana Chovance může uvítat jen ten, kdo si přeje, aby kdokoli ze státní moci mohl zjistit zcela soukromé údaje z našich životů,“ uvedl předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič.

Po snaze o cenzuru internetového obsahu pod pláštíkem boje proti hazardu se jedná o další krok, který potvrzuje rostoucí tendence ke zneužití moci ze strany státní správy. SPIR pevně věří, že tato snaha o bezprecedentní omezení občanských svobod zůstane osamoceným výkřikem, jenž se míjí smyslem, dobou i režimem. „Regulace by se, jak už to tak bývá, dotkla pouze domácích uživatelů, nikoliv skutečných teroristů. Ti by naopak ministru Chovancovi psali anonymní děkovné dopisy,“ doplnil Ján Simkanič.

SPIR se domnívá, že resort ministerstva vnitra by měl napnout své snahy směrem, kterým dožene zaostalost České republiky v digitální oblasti, která kvůli pasivitě české státní správy v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie narůstá. Proto je absurdní, že česká vláda nerealizuje jako svou absolutní prioritu právě dohnání tohoto zpoždění, ale místo toho vymýšlí nápady, které náš další rozvoj zbrzdí, zablokují a omezí občanská práva a svobody, aniž by podobnými kroky došlo k jakémukoliv omezení rizik plynoucích z potenciálních bezpečnostních hrozeb.

Čtěte také