Knihy

Strategický marketing – nová zajímavá učebnice z vydavatelství VŠEM

Na začátku října vydala Vysoká škola ekonomie a managementu (www.vsem.cz) učebnici „Strategický marketing“ od RNDr.L. Čichovského,CSc, MBA, MSc , kterého čtenáři portálu Marketingové noviny.cz znají z jeho zajímavých příspěvků ukazujících a dokládajících marketingové novinky v ČR ale i zahraničí např. z Japonska. Po pěti letech se tak na knižním trhu objevuje nová učebnice strategického marketingu, která se vyznačuje moderním konceptem a hlavně procesním přístupem.

„Tím, že autor k problematice přistoupil procesně, kdy strategicky v marketingových aktivitách bilancuje vstupy a jejich transformace na výstupy, tak v podstatě navádí čtenáře k tomu, aby vždy před jakýmkoliv strategickým marketingovým ale také manažerským rozhodnutím si rozmyslel, jestli jeho aktivita v dané strategii bude efektivní, účelná, účinná a úsporná. „ říká recenzent knihy a dodává: „ Je skvělé, že autor se při hledání optimálních strategií nespokojuje jen s konstatováním situace, stavu a jevu ale důsledně používá kauzálních smyček, tedy ke každému marketingovému jevu strategicky hledá jeho příčinu s využitím kauzálního marketingu nebo kauzálního marketingového výzkumu,stejně tak i sleduje jeho důsledky a následky pro organizaci a firmu“.

Knížka (ISBN 978-80- 87839-10-2) se na strategie dívá komplexněji než je běžné a doposud v českých učebnicích marketingu a strategického marketingu zvykem. Strategie zde není již vnímána jen jako „utajovaná metodologie“ firmy, jak něčeho dosáhnout ale jako efektivní nástroj, jak s využitím marketingu a např. inovací a jejich potenciálů tyto potenciály přeměnit na konkrétní efekty, tedy na vyšší konkurenceschopnost produktu a jeho producenta i distributora, na efekty vyšších prodejů, tržeb, zisků a prosperity. V uvedeném odstavci se tak skrytě např. objevuje strategie přeměny potenciálů na efekty. Přidáme-li k tomu strategie synergických svazků efektů pro podnikatelský subjekt, zesílíme účinky marketingových aktivit několikanásobně atd.

Kniha Strategický marketing

Autor navíc srozumitelnou, čtivou a jednoduchou formou v učebnici prezentuje, jak se strategie efektivně uplatňují při plánování, projektování a realizaci marketingových projektů a jak vše lze snadno a v podstatě jednoduše strategicky řídit. Čtenář bude překvapen tím, jak lze z teorie strategického marketingu dostat zajímavý text vybavený spoustou obrázků a příkladů z praxe. Autor si dal velkou práci nejenom s precizním vysvětlo-váním v textu ale také s glosářem, kde jsou jednotlivé pojmy používané ve strategickém marketingu přehledně vysvětleny a protože se knížka používá ve VŠEM jako učebnice, nechybí zde i vzorový test znalostí, jestli čtenář klíčové strategie pochopil a umí využít. Samozřejmostí je, že k učebnici je pro studenty namluven i e-learning. Pět hodin vysvětlování a dokládání na videu e-learningového kurzu pak názorně studentům a zájemcům ukazuje, jak je strategický marketing významný pro firmy i neziskové organizace a jak je jednou z cest jak dosáhnout tržního úspěchu. K textu jsou navíc zpracované případové studie aj. Učebnice strategického marketingu navíc byla nominována do soutěže Učebnice roku 2013.

Zájemce si může učebnici objednat u VŠEM (info@vsem.cz) na adrese Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5, tel. 774 550 810.

– red –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *