Média

Systém clickBakers nabízí nový způsob měření konverzí on-line kampaní

Systém clickBakers, který umožňuje post-click optimalizace internetových kampaní, nově nabízí funkcionalitu conversion trackingu (měření konverzí). Trackovací systém je součástí cloudové technologie pro optimalizaci kampaní.

Systém clickBakers umožňuje i sledování opakujících se konverzí, které vychází z prvotního kliku.
„Funkci měření konverzí jsme do systému clickBakers přidali v dubnu. Pro klienty je tento krok nesmírně důležitý. Kromě toho, že mohou efektivně optimalizovat kampaň, přináší jim ihned informace o efektivitě a návratnosti vynaložených investic. Klienti mohou v systému zjistit, kolik kliknutí na odkaz, reklamu nebo banner vedlo k akcím s hodnotou – v případě kampaní, které přes clickBakers běží, se nejčastěji jedná o stažení aplikace, registraci, získání kontaktu apod.“, představuje novou funkcionalitu Adrian Brázdil, Senior Sales Manager clickBakers, který je zodpovědný za aktivity společnosti v Česku.

Z technologického pohledu je sledování konverzí v systému clickBakers zpřístupněné pomocí technologie mezi servery, která umožňuje odesílat potřebné detaily konverze z klientského serveru na server trackovací v čase uskutečnění měřené akce. Výhodou této technologie je možnost sledování opakujících se konverzí, které vychází z prvotního kliku.

clickBakers je samostatné řešení na bázi cloudu (SaaS), které dokáže zvyšovat konverzní poměr, jeden z nejdůležitějších ukazatelů v on-line marketingu. Je to možné díky POST-CLICK OPTIMALIZACI, tedy při vhodném využití dat o koncovém uživateli poté, co klikne na reklamu.

Čtěte také