banner_left
banner_right
Public relations

To nejzajímavější z PR Summitu 2013

Dne 23.10. 2013 se v úžasném prostředí Paláce Žofín konal již v pořadí 5. ročník konference „PR Summit 2013“, který měl nosné téma „Budoucnost se děje teď. Na konferenci se zúčastnilo 225 odborníků a 53 PR firem a Marketingové noviny byly mediálním partnerem akce.

Konference byla zahájena netradičně a to výsledky výzkumu GfK, které odhalovaly nové trendy v PR pro rok 2013. Celkem 99 PR expertů a 39 PR firem z 189 registrovaných na českém trhu ve formátu CATI uvádělo své názory na to, jak se vyvíjí PR a jaké trendy se očekávají. Ze spousty zajímavých čísel se prokázalo, že trendem je využití sociálních sítí a to Facebooku a Twitteru při PR kampaních a dále snaha o realizaci nízkonákladového PR ve formátu nízkonákladové PR marketingové vícevrstevnaté komunikace. P. ing. Nosek prezentoval důraz na kontent a behaviorální PR marketing s podporou nových nástrojů v brand žurnalismu a korporátní komunikaci. Shrnutí výzkumu ukázalo 8 faktorů limitujících trendy PR. Nejvýše se umístilo vzdělání v PR ( faktor 8.51), dále integrace PR do behaviorálního marketingu ( faktor 7,22) a na 4. místě nutnost měřit efektivitu PR (faktor 6,85) atd.

Očekávané vystoupení Steva Marinkera z Havas PR bylo věnováno roli CSR v bran-dingu. Ukázalo se ale v diskusi, že anglické a české pojetí CSR je významně odlišné a také to, že jen 10% zákazníků v ČR kupuje produkt podle značky, když značka prezentuje své CSR a sociální kontext (srov. článek a statistiku k tomuto tématu v časopisu Marketing a Media, který byl účastníkům rozdáván).

M. Vojtěchovská z Media Guru na příkladech ukázala, jak se dá využívat místo klasické inzerce jako PR nástroje placeného formátu „Dobrý produkt“, který využívá vydavatelský dům Ringier jako kontextový prostor v Blesku, Sportu aj. prosperujících tiskovinách, kde třeba se reportážní formou k investigativním textům přikládají texty a fotky reputace produktů v daném kontextu. Dobrý produkt tak nahrazuje klasickou inzerci. Čtenář si tento formát může představit jako tiskový Product placement. R. Hřebecký z portálu Pábení .cz ukázal na třech případových studiích, jak lze využívat nových forem PR k vybuzení zájmu novinářů o danou aktivitu nebo produkt nebo komunikační aktivitu. Prvním případem byla ukázka toho, jak d-test piv podnítil články o kvalitě piva v ČR, druhá byla o jaroměřické komunikační platformě „ dědkovi Jarinovi“ a třetí o produktu „Jelení lůj“, který v text pomáhá od kosmonauta Remka až po TOP modelky k dosahování jejich maximalizace výkonů v 360 stupňovém komunikačním PR. L. Orlovská z Lenovo ukázala, jak nezávislí producenti obsahů – evangelisté a opinion makery nahrazují PR v kategorii reputace šířené virálem, WOM a zejména pak DWOM. Problematikou nových medií v PR značek na příkladu FC Barcelona a FC Real se zabýval J. Švestka z Chello Central Europe.

PR Summit 2013

Zajímavé bylo také prezentování firmou Media Tenor – p. ing. P. Herotem v bloku C1, ve kterém 5 panelistů z ČEZu, Centrolpolu, ČSOB, Air Bank a Telefonica 02 prezentovalo jak je významné monitorovat media, mediální obsahy, provádět monitoring sociálních sítí a realizovat aktivní komunikační poradenství. Každá firma má totiž zájem vědět, co o ní lidé pozitivního píší a sdělují na sociálních sítích nebo v tištěných mediích a v TV či rádiu. Chcete-li vědět např. jak firma XY inovuje a co o jejích inovacích lidé vědí, komunikují a reputačně sdělují, stačí jen monitorovat obsah klíčového slova inovace, produktové inovace inovační myšlení firmy aj. Zajímavé také bylo zjištění, jak se uvedené dovednosti a kompetence k práci s mediálními obsahy učí třeba na vysokých školách, např. VŠEM.

V bloku C2 Denisa Kolmannová z katedry komunikace a PR FSV UK dokládala, jak lze i pro státní správu realizovat úspěšnou mediální PR kampaň. Např. Dřevěné knihy Ministerstva zemědělství, Digitalizace TV vysílání, Inspiruje se a patentuj, aj.

O přestávkách konference pak velký zájem vzbudila nová kniha pracovníků katedry marketingu VŠEM s názvem „Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace“ od nakl. Adsart, která dokazovala, že moderním pojetím PR komunikace lze získat s nízkými náklady nebo dokonce beznákladově efektivní šíření reputačních informací o aktivitách státní správy ale i producentů a jejich produktů v českém i Eu-28 prostředí.

Během konference se hlasovalo také o osobnosti PR roku 2013. Z 5 nominovaných: V. Bystrov, V. Pavelka, M. Hejl, M. Pražák a P. Pavlík. PR osobností roku se stal Marek Pražák, spolumajitel agentury Svengali Communications a především šéf komunikace i tiskový mluvčí loňské PR prezidentské kampaně neúspěšného kandidáta na prezidenta K. Schwar-zeberga.

Účastníci konference se shodli na tom, že PR summit odhalil nové a využitelné trendy PR komunikací a to jak pro podnikatelské subjekty, neziskové organizace i organizace státní správy a pozitivně ovlivní PR aktivity firem i organizací do budoucna směrem k novým nástrojům, nízkonákladovosti, vícevstevnatosti s využitím sociálních sítí a nových strategií a taktik v rámci PR kontent, sticky, engagement a performance marketingu. Konference ukázala také jak významné je do PR sdělení vkládat persvazi a sdělení kontextovat jako kaptologické.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *