Reklama

Úspěšná spolupráce POPAI CE s VŠE pokračuje

POPAI CE realizuje dlouhodobý projekt spolupráce se zástupci a studenty vysokých škol, jejichž zaměřením je obor marketingu, reklamní grafiky a designu.

Již několik let probíhají pravidelné přednášky zástupců POPAI CE na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě mezinárodních vztahů, katedrách Komerčních komunikací a Obchodního podnikání a Fakultě podnikohospodářské, katedře Marketingu. Zde se od zimního semestru připravuje rozšíření tématu v nově vznikajícím předmětu Shopper marketing.

V loňském roce byly zahájeny přednášky na téma „POP – In-store marketingová komunikace“, které byly zařazeny do výukového programu na Fakultě sociálních věd (Katedra marketingové komunikace a public relations) Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se ve střední Evropě o historicky první ucelený předmět na toto téma, který se skládá z dvanácti výukových modulů včetně terénního výzkumu a závěrečné atestace. Výukové moduly zahrnují např. základní teoretické souvislosti a východiska marketingové komunikace v místě prodeje, principy práce s reklamou v místě prodeje, způsoby a metody vyhodnocování efektivity, vývojové trendy v in store komunikaci, základy digitalní a smyslové komunikace v místě prodeje a další. Tento předmět se setkal s velkým zájmem studentů a první ročník byl studenty vyhodnocen jako druhý nejlepší předmět na katedře.

Součástí úspěšného programu spolupráce se školami je již tradiční soutěž POPAI STUDENT AWARD, kterou POPAI CE pořádá již 8 let pro studenty vysokých i středních škol se specializací na grafický design a marketingovou komunikaci.

Studenti soutěží o nejlepší návrhy projektů v místě prodeje dle reálných zadání (briefů) od konkrétních zadavatelů – partnerů soutěže. Jde o 3D designérské a grafické 2D návrhy POP materiálů a také návrhy komplexní podlinkové komunikační kampaně se zaměřením na POP média.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!