Výzkum trhu

Veřejnost očekává od CSR aktivit firem zejména ochranu životního prostředí a férové chování k zaměstnancům

Zájem veřejnosti o společenskou odpovědnost firem je nadále velmi silný. Vnímání firem jako společensky odpovědných ovlivňuje lidi při rozhodování o nákupu či využití služeb dané firmy a rovněž při hledání nového zaměstnavatele.

Z výzkumu Ipsos vyplynulo, že Češi chtějí, aby velké firmy a korporace podporovaly v oblasti CSR a udržitelného rozvoje zejména ty projekty, které se týkají ochrany životního prostředí a zajištění férového chování k zaměstnancům.

Během 10 let, co se Ipsos zabývá tématem společenské odpovědnosti firem, došlo k významnému posunu ve vnímání ze strany veřejnosti i firem. Podle expertů se do CSR zapojuje stále větší počet firem, roste i intenzita jejich aktivit. „Téma CSR bylo v roce 2010, kdy projekt startoval, pro představitele firem okrajovou záležitostí, dnes si ale manažeři stále více uvědomují, že jejich aktivity na poli CSR a udržitelného rozvoje mohou výrazně ovlivnit reputaci jejich firmy i atraktivitu firmy pro potenciální zaměstnance, a to není málo“ říká Tomáš Macků, ředitel komunikace výzkumné a technologické společnosti Ipsos.

69 % Čechů se obecně zajímá o původ zboží, tedy o to, jaká firma vyrábí produkty, které nakupují. Pro 52 % lidí je také při nákupu produktů či služeb důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. Společenská odpovědnost hraje roli i v tom, jak je firma vnímána jako zaměstnavatel – odpovědné chování u svého zaměstnavatele považuje za důležité 78 % populace, zejména lidé s VŠ vzděláním.

Klíčovou oblastí CSR, na kterou by se podle veřejnosti měly velké firmy soustředit, zůstává ochrana životního prostředí, požaduje to 51 % populace. Neméně důležitou je oblast férového chování k zaměstnancům, kterou očekává 48 % populace. Z dalších oblastí podpory rezonují vzdělávání, pravdivá komunikace se zákazníky, rozvoj technologií a etika v podnikání. Etiku v podnikání a rozvoj technologií zdůrazňují častěji muži, ženy naopak požadují od firem častěji podporu rovných příležitostí a projektů zaměřených na děti a znevýhodněné skupiny. Mladí lidé ve věku 18-34 let preferují častěji oblast vzdělávání, lidé starší 55 let naopak projekty na podporu seniorů.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *