Marketing

Většina manažerů považuje big data za velmi důležitá

Význam analýzy dat v podnicích neustále roste. Podle aktuální studie Accenture Analytics 59 % manažerů z firem, které při podnikaní využívají analýzy dat, považuje big data za mimořádně důležitá a dalších 34 % za důležitá.

Jejich názory jsou oprávněné. Devět z deseti respondentů průzkumu – převážně vedoucích zodpovědných za informace, provoz, data a jejich analýzy, případně marketingových a finančních ředitelů – tvrdí, že jsou spokojení s přínosy, které analytika byznysu přináší. Analýzy dat pomáhají firmám naplňovat širokou plejádu strategických cílů, jako jsou například identifikace nových zdrojů tržeb, zlepšování zákaznických služeb či zefektivňování provozu.

Na velikosti záleží
Průzkum Accenture Analytics ukazuje, že big data lákají více velké podniky než menší firmy. Z řad největších společností považuje analýzy velkých objemů dat za mimořádně důležité až 67 % manažerů. Právě velké firmy profitují z big data nejvíce. Důvodů může být více. Velké podniky lépe rozumějí potenciálním přínosům a více se soustředí na praktické využití dat i na reálné benefity pro byznys. Mají také samozřejmě více zdrojů, ať už finančních nebo lidských.

Každá firma, bez ohledu na velikost, se může poučit z projektů, které už proběhly. Jaká je formulka pro úspěšné využití big data v byznyse? Není příliš odlišná od jiných IT projektů – dá se zahrnout do sloganu „začít lokálně, myslet globálně“. Tedy začněte s něčím menším a získejte podporu šéfa informatiky i zbytku vedení. Prokažte přidanou hodnotu a návratnost investice v jedné oblasti a rozšiřujte postupně využívání velkých dat do jiných oddělení či oblastí podniku.

Dobrým příkladem je zkušenost jistého maloobchodního řetězce. Big data začal využívat v merchandisingu, ale ihned jak se koncept osvědčil, nasadil aplikace pro analýzy dat do marketingu. Když uspěla i tam, pronikla postupně filozofie využívání analýz dat do celého podniku.

Užitečné lekce
Tak jako u všech nových technologií, ani big data neumějí některé organizace uchopit za správný konec, nebo nedokáží překonat bariéry, které stojí v cestě jejich využívání. Každý druhý respondent průzkumu se při nasazování big data projektů obává problémů s bezpečností. Téměř stejně často dělá manažerům starosti nedostatečný rozpočet a chybějící odborníci.

Znalosti potřebné pro úspěšný big data projekt se dají získat z externího prostředí. Například, když jistý operátor kabelové televize nasadil set-top boxy schopné zpracovávat video přes IP sítě, rychle přišel na to, že nemá zdroje a kapacity pro sběr a analýzy obrovského množství dat, která začala od jednotlivých zákazníků nepřetržitě přitékat do jeho systémů. Proto navázala společnost spolupráci s externím partnerem a nasadila big data nástroje, která umožňují kvanta dat detailně analyzovat.

Žádoucí pomoc
Jak zjistil operátor kabelové televize, využití znalostí a podpory externího partnera může být nejen přínosné, ale někdy i nevyhnutné. Jen málo podniků (méně než 5 %), které dělají analýzy velkých objemů dat, se při nasazování potřebných technologií spolehlo výlučně na vlastní kapacity. Většina z nich se obrátila na poradenskou společnost nebo si najala externí konzultanty, případně využila konzultační kapacity svého technologického dodavatele.

Nedostatek odborníků je jedna z největších starostí firem při implementaci big data projektů. Až 41 % manažerů uvedlo, že jim chybí specialisti potřební pro nasazení potřebných technologií. Jen o něco méně – 37 % – má problémy sehnat odborníky na následný provoz big data nástrojů a analyzování dat. Znamená to, že firmy musí být kreativní při shánění potřebných zručností, které jim umožní naplno využít potenciál technologií. Také z tohoto pohledu může být pro ně užitečné začít s jednoduššími projekty, při kterých získají know-how využitelné následně při rozsáhlejších iniciativách.

Některé firmy shánějí experty z různých koutů světa. Například jeden čínský B2C e-commerce portál sestavil tým odborníků na analytiku, big data a učení se strojů z Asie, Evropy a USA. Jejich úlohou je extrahovat užitečné informace z obrovských objemů online dat a vytvářet pro jednotlivé návštěvníky portálu cílené, na míru šité doporučení na nákup produktů.

Revoluční potenciál
Firmy, které ve velkém analyzují data, věří v rozsáhlé, až revoluční změny, které big data mohou do byznysu vnést. Devět z deseti respondentů průzkumu Accenture Analytics věří, že analytika může zásadně transformovat byznys, a to dokonce ve stejném rozsahu, jako se to podařilo internetu. Tyto firmy jsou si téměř jisté, že musí změnit způsoby, jakými fungují. Vědí, že když nenastoupí do rozjetého vlaku, riskují, že zaostanou za konkurencí. Nejde přitom jen o současné rivaly – big data umožňují proniknout do existujících sektorů úplně novým start-upem, případně zaběhnutým firmám diverzifikovat do nových odvětví.

Podnikům, které dokáží přijmout analytickou kulturu napříč více odděleními, případně udělat z dat jeden z pilířů celofiremní strategie, se otevírají enormní příležitosti. Ale když se na tuto cestu vydají, nebudou potřebovat jen novou IT architekturu. Musí také změnit způsob myšlení a vnímat data jako jedno z nejdůležitějších podnikových aktiv.

Čtěte také